Det refleksive individ | Studieprodukt i Samfundsfag

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 11
  • 1642
  • PDF
  • Læreruddannelsen i Silkeborg
  • 2013
  • 08-01-2014

Det refleksive individ | Studieprodukt i Samfundsfag

Studieprodukt i samfundsfag om det refleksive individ.

Opgaven besvarer spørgsmålet:
Er individet i det senmoderne samfund et refleksivt frit individ eller bundet af følelser?

Som teori inddrages Anthony Giddens modernitetsanalyse.

Underviserens kommentar

Opgaven blev bedømt til en tocifret karakter. Der kunne bl.a. arbejdes med indledningen.
Opgaven er problemorienteret.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Har det senmoderne samfund sat os fri? 2
Vi er bundet af følelser 3
Identitetsdannelsen i det traditionelle samfund 4
Er vi frie? Uddannelse som eksempel 5
Konklusion 7
Fagdidaktiske overvejelser 8
Litteraturliste 9
Bilag 10

Uddrag

Ifølge Giddens er vi ikke længere bundet af social arv, men i dag er individet frit til at vælge selv. Det er i dag en udbredt teori, som vi som lærerstuderende(fodnote) hører ofte. Men passer det så? SFI konkluderer bl.a. at unge i høj grad, vælger ungdomsuddannelse i overensstemmelse af deres forældre. Unge i Danmark kan i dag vælge hvad de vil, når de er færdige med 9. klasse. Disse unge er ikke på samme måde længere underlagt traditionen om at følge i familiens fodspor. De er således frie individer, som Giddens ville argumentere for. Men er de så det? Vi har valgt at gå i dybden med unges valg af ungdomsuddannelse. På den måde vil vi analysere, hvorvidt der er sammenhæng mellem forældrenes (i dette tilfælde faderens) og de unges valg af ungdomsuddannelse, og hvis ja, hvorfor? Her kommer bl.a. Pierre Bourdieu på banen med sin teori om den sociale habitus... Køb adgang for at læse mere

Det refleksive individ | Studieprodukt i Samfundsfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.