Refleksionsopgave om Bronfenbrenner

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Anden uddannelse 1. år
  • Andet
  • Godkendt
  • 13
  • 3818
  • PDF
  • 2019
  • 09-01-2020

Refleksionsopgave om Bronfenbrenner

Øvelsesopgave forud for mundtlig eksamen på kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi, modul 1.

Opgaveformulering
Fremlæg den sene kulturpsykologis (kulturpsykologi III) forståelse af læring og/eller udvikling ved at præsentere centrale begreber og hvordan de giver et bestemt syn på udvikling/læring. Sammenlign og diskuterer den sene kulturpsykologi med en anden selvvalgt teori/retning på pensum ved at fremhæve ligheder og forskelle mellem de to tilgange, deres begreber og læringssyn. Det er tilladt at basere sin besvarelse på én af de tre teorier under kulturpsykologi III: Bronfenbrenner, Lave & Wenger eller Engeström. Begrund gerne dit valg.

Underviserens kommentar

Over middel, velskrevet og og velargumenteret. Fik ikke karakter

Forfatterens kommentar

Begrebet dialektisk determinisme er brugt, men er ikke et egentlig begreb.

Indhold

Indledning 2

Ophav til Bronfenbrenners teori. 2

Præsentation af Bronfenbrenners teori. 3

Systemerne: 4
Proksimale processer 5
Menneskesyn 5
Syn på udvikling 5

Redegørelse for Tilknytningsteorien 6
Tilknytningsmønstre 6
Arbejdsmodeller 7
Menneskesyn 7
Syn på udvikling 8

Diskussion 9
Menneskesyn 9
De proksimale processer og tilknytning. 10
Syn på udvikling 11

Referencer 12

Uddrag

Indledning

Som repræsentant for den sene kulturpsykologi, har jeg valgt Urie Bronfenbrenner og hans bioøkologiske model. Bronfenbrenners teori er en udviklingsteori, som har øje for de mange komplekse og dialektiske processer, som har betydning for menneskets udvikling (Bronfenbrenner & Moris, 2006). Jeg vil præsentere de forskellige systemer i den bioøkologiske model samt have fokus på proksimale processer, menneskesyn og synet på udvikling.

Herefter har jeg valgt at redegøre for John Bowlbys og til dels Mary Ainsworths syn på udvikling, som det kommer til udtryk i tilknytningsteorien (Ainsworth, 1982; Bowlby, 2008). Jeg har valgt at præsentere begreberne tilknytning og arbejdsmodeller, samt beskrive menneskesyn og synet på udvikling.

Efterfølgende vil jeg i diskussionen sammenligne Bronfenbrenners og Bowlbys teorier, og fremlægge forskelle og ligheder de to teorier imellem.
Min umiddelbare motivation for at vælge at sammenligne netop disse to teorier er, at jeg finder deres forskellige syn på kontekstens rolle interessant. Ligeledes er der forskel på deres syn på fremtiden og hvad, der præger udviklingen efter barndommen. På trods af forskelle ser jeg også mulighed for, at de to teorier, kan komplementere hinanden.

Ophav til Bronfenbrenners teori.

Sen kulturpsykologi, og dermed også Bronfenbrenner, er en videreudvikling af den tidlige kulturpsykologi som bygger på blandt andet Lev Vygotskys og Aleksej Leontjevs teorier. Det helt centrale er forholdet mellem menneskers indre psykologiske virkelighed og omverden, som kan beskrives som den ydre, sociale og materielle virkelighed. Bindeleddet imellem denne indre og ydre virkelighed er, ifølge Leontjev, den menneskelige virksomhed. (Hammerlin, 1999). Mennesket udvikler sig igennem interaktion med sociale, kulturelle og relationelle kontekster og i en stadig vekselvirkning imellem disse. Særlig Vygotsky betoner den biologiske dimension, som også Bronfenbrenner vægter; at vi er født med potentialer, der kan... Køb adgang for at læse mere

Refleksionsopgave om Bronfenbrenner

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.