Udsatte familier | Pædagogens grundfaglighed

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Modulopgave: Udsatte familier | Pædagogens grundfaglighed

Opgaven er skrevet på baggrund af at vi skulle igang med modulet "Pædagogen som myndighedsperson", og vi skulle derfor skrive en mindre opgave som indeholdt følgende:

- Redegørelse for begrebet “social udsat familie”.

- En families tre arenaer.

- Redegørelse for familietypen “Familier med indre sammenbrud” (Skilsmisse, Misbrugsfamilier, samt Familier med overgreb mod børn).

- Refleksion over hvilken betydning vi kan se at begrebet om socialt udsat familie - her en familie med indre sammenbrud - kan have for den pædagogiske praksis.

Indhold

Redegørelse for begrebet “social udsat familie”
En families 3 arenaer
Redegørelse for familietypen “Familier med indre sammenbrud”
Skilsmisse
Misbrugsfamilier
Familier med overgreb mod børn
Refleksion over hvilken betydning vi kan se at begrebet om socialt udsat familie - her en familie med indre sammenbrud - kan have for den pædagogiske praksis.
Litteraturliste

Uddrag

Redegørelse for begrebet “social udsat familie”
I det sociale system anvender man kategorier som indsatsen organiseres omkring. En udsat familie er en sådan kategori. Begrebet dækker over mange slags familier, såsom sårbare familier, misbrugsfamilier, familier med langvarig arbejdsløshed osv. Udsathed kan forstås på flere måder og er derfor kompliceret at definere kort og enkelt. Jørgensen et al. (2008), beskriver først og fremmest en udsat familie, som en familie der er ramt af belastninger, der påvirker familien og dens struktur.

Det at være udsat, kan altså forstås som at være ramt af belastninger som familien på den ene eller anden måde ikke kan overvinde, men i stedet har konsekvenser for familien og de indbyrdes forhold i familien. At være udsat, handler således også om modstandskraft og ressourcer, og disses balance med belastninger (Jørgensen et al., 2008: 279- 285). Jørgensen et al. (2008) inddeler udsatte familier i fire hovedtyper:
1. familier med svækket socialt og materielt grundlag
2. familier med indre sammenbrud
3. familier, hvor et medlem har personlige problemer
4. familier med anden etnisk baggrund (s. 290)... Køb adgang for at læse mere

Udsatte familier | Pædagogens grundfaglighed

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.