Rapport om dannelse i madkundskabsfaget

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Madkundskab
  • Godkendt
  • 6
  • 1534
  • PDF
  • Læreruddannelsen Campus Carlsberg
  • 2017
  • 21-12-2017

Rapport om dannelse i madkundskabsfaget

Didaktikrapport om dannelse i madkundskabsfaget med didaktiske overvejelser, dannelsesideal og fagdidaktiske grundsyn.

Forfatterens kommentar

Dannelseidealet og fagdidaktiske grundsyn skulle haft stemt mere overens med hinanden

Indhold

Dannelse i madkundskabsfaget
Læringssyn
Fagdidaktisk grundposition
Litteratur

Uddrag

Dannelse i madkundskabsfaget
Når man læser folkeskolens formålsparagraf, så er der tydelige paralleler til Klafkis kategoriale dannelsesteori. Formålsparagraffen forsøger at lægge op til et dannelsessyn, hvor der både tages højde for subjektet (formal dannelse) og objektet (material dannelse). I §1, stk. 1 fokuseres der på kundskaber og færdigheder – altså et materialt dannelsesteoretisk udgangspunkt og i §1, stk. 2 fokuseres der på at udvikle arbejdsmetoder og at skabe rammer for oplevelse – altså et formalt dannelsesteoretisk udgangspunkt.
Ligesom Hammershøj, så ser jeg dannelse som en måde at forholde sig til sig selv, andre og verden på og til at kunne ændre på forholdene, i forhold til en hensigt. Dannelse er nemlig det, der binder mennesker sammen med det lærende liv. (Carlsen, 2017:14)
Giddens taler om at vi i dag lever i et senmoderne samfund, der er præget af det fries individs usikkerhed. Det kan vi også kalde for risikosamfundet, som Ulrich Beck kalder det. I risikosamfundet skal mennesket hele tiden forholde sig til eksperters viden og information. Den frihed, som er i spil i risikosamfundet stiller krav til individet om konstant at vælge, og dermed også om at være i stand til at vælge (Carlsen, 2017:12).
I forhold til dannelse i madkundskab, så handler det om at se på den dømmekraft , vi mennesker udøver når vi vælger. B.la. Når vi vælger mad. Her skriver Carlsen b.la. I (Carlsen, 2017:12), at Det ikke kun handler om hvad vi spiser, men også om den rolle vi har som forbruger, i forhold til samfundets enorme vareudbud og om de konsekvenser, vores valg har for jorden, vores medmennesker og dyrelivet.
Som tideligere nævnt beskriver både Giddens og Beck at samfundet er forandret, og at dette skaber en ændring i selvdannelsen. Mange unge mennesker... Køb adgang for at læse mere

Rapport om dannelse i madkundskabsfaget

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.