Radioaktivitet og stråling | Undervisningsforløb 9. kl

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 7
  • 2266
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2010
  • 15-04-2011

Radioaktivitet og stråling | Undervisningsforløb 9. kl

Opgave i fysik/kemi om radioaktivitet og stråling med et undervisningsforløb til 9. klasse.

Fællesmål:
Beskrive eksempler på radioaktive stoffer, herunder begreber som henfald, halveringstid, isotoper og stråling.

Videns mål:
Hvor ses radioaktivitet i hverdagen? - og hvad betyder det?

Holdningsmål:
Hvad bruges radioaktivitet til? – og kan de undværes eller erstattes? – og er radioaktivitet udelukkende negativt eller er der også positive aspekter?

Færdighedsmål:
Eleverne skal efter forløbet kunne anvende de fagudtryk der hører til emnet Radioaktivitet og stråling, derudover også kende til anvendelsesmetoder af emnet.

Indhold

Fagets formål
Progression
Undervisningsforløb
Fagfagligt
Didaktiske overvejelser

Uddrag

Undervisningsforløb
Anvendte arbejdsformer
Der vil både indgå klasseundervisning, og gruppearbejde i undervisningsforløbet. Eleverne vil for- trinsvis arbejde i grupper og derefter skal de lave brevkassesvarene gruppevis.
Emne

Radioaktivitet og Stråling
Materialer

Ny Prima 9 kap. 4
Rammer

9. klasse med 20 elever; hvoraf 12 er piger og otte er drenge. Forløbet varer 5 uger (10 lektioner)
Elevforudsætninger

Eleverne har et forudgående kendskab til fagbegreberne; energi, solens strålingsenergi.
De nye fagbegreber vil være: Radioaktivitet, halveringstid, isotoper, svage kernekræfter, stærke kernekræfter, ustabile kerner, spontant henfald, fusion, fission, alfa-, beta- og gamma-stråling

Mål

Fællesmål: Beskrive eksempler på radioaktive stoffer, herunder begreber som henfald, halverings- tid, isotoper og stråling.
Videns mål: Hvor ses radioaktivitet i hverdagen? - og hvad betyder det?
Holdningsmål: Hvad bruges radioaktivitet til? – og kan de undværes eller erstattes? – og er radioak- tivitet udelukkende negativt eller er der også positive aspekter?... Køb adgang for at læse mere

Radioaktivitet og stråling | Undervisningsforløb 9. kl

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.