Undervisningsforløb om pyramider

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Matematik 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 10
  • 2977
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2002
  • 12-08-2002

Undervisningsforløb om pyramider

Undervisningsforløb i matematik om hvordan emnet pyramider kan tilpasses i et undervisningsforløb til en 8-9. klasse.

Problemformulering
Hvordan kan emnet pyramider tilpasses i et undervisningsforløb til en 8. - 9. klasse ud fra elevernes forskellige forudsætninger?

Indhold

Problemformulering
Vores emne set i forhold til CKF'eren
Indledning
Grundlæggende læringssyn og didaktiske overvejelser
Undervisningsforløbet:
Formål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for forløbet
Elevforudsætninger
Organisering og mål
1. – 2. lektion:
2. – 5. lektion:
5. – 10. lektion:
10. – 11. lektion:
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Vores emne set i forhold til CKF'eren
Ser vi på de centrale kundskabs- og færdighedsområder for matematik på seminariet, er vores problemstilling relevant inden for geometri. Vi arbejder med plangeometriske grundbegreber og beviser. Rumgeometri, herunder 2-dimensionale gengivelser af det 3-dimensionale. På det fagdidaktiske område fastsætter vi et mål, vælger et indhold og planlægger et afgrænset undervisningsforløb. Vi vælger og udarbejder undervisningsmateriale, bruger informations- og kommunikationsteknologi, differentierer vores undervisning og evaluerer.

Indledning
Omkring 4500 år tilbage, hvor folk i Nordeuropa stadig boede i stenalderhytter, var der en
blomstrende civilisation i Egypten. Denne tids hersker indledte et historisk byggeri i form af kæmpemæssige begravelsespladser til sig selv, som fik navnet pyramider.1
For egypterne stod pyramiderne som et religiøst monument. De skrå sider symboliserede
strålerne fra solguden Ra. Egypterne troede, at den døde farao ad denne vej kunne klatre op til himlen... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om pyramider

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.