Manglende motivation

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi, Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 19
  • 8129
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2008
  • 11-04-2009

Eksamensopgave: Manglende motivation

Eksamensopgave i psykologi om manglende motivation.

Problemformulering
Med udgangspunkt i teorier om læring og motivation ønsker jeg at undersøge fænomenet – manglende motivation – og jeg vil opstille et forslag til, hvordan jeg som lærer kan forebygge – behandle - en sådan mangel i overbygningen.

Indhold

1. Indledning 3
2. Problemformulering 3
3. Metode 3
4. Begrebsafklaring 4
4.1 Definition af læring 4
4.2 Definition af motivation 4
4.3 Delkonklusion 4
5. Teorier om læring 4
5.1 Læring Knud Illeris 5
5.1.1 Den kognitive dimension 5
5.1.2 Den psykodynamisk følelses-, holdnings- og motivationsmæssig dimension 7
5.1.3 Den social og samfundsmæssige dimension 8
5.1.4 Opsamling af de tre dimensioner 9
5.2 Læring Lev Semjonovitj Vygotsky 9
5.3 Opsamling læringsteorier 10
6. Motivation 10
6.1 Hvad er motivation? 10
6.2 Marslows motivations teorier 11
6.3 Skaalvik og Skaalvik 12
6.4 Opsamling af motivationsteorier 13
6.4.1 Pædagogiske implikationer af Maslows teori 13
6.4.2 Pædagogiske implikationer af Skaalvik Skaalvik 14
7. Jeg vil kort komme ind på nogle vigtige faktorer som kan forsage mangel på motivation 14
7.1 Nutidens børn og samfund 14
7.2 Den nye lærerrolle og rummelighed i skolen 15
7.3 Modstand mod læring 16
8. Pædagogiske overvejelser 17
9. Konklusion og perspektivering 19
10. Litteratur liste 20

Uddrag

Indledning

Vi lever i dag i et hastig forandrende og hyperkomplekst samfund, hvor læring, viden, fleksibilitet, samarbejdsevne og innovation er vigtige begreber. Disse begreber er vigtige for den enkelte for at man kan følge med udviklingen og for at man til stadighed kan være attraktiv på arbejdsmarkedet. Skolen står stadig, i hvert fald ifølge lovgivningen, som den institution, der skal styrke, stimulere og uddanne skolebørn, så de kan blive en værdifuld og produktiv del af fremtidens samfund og ikke mindst skabe nytænkning og udvikling. Det er store krav og forventninger, der stilles til nutidens børn. Det samme kan siges om skolen og lærerne. For at dette kan lykkes, må der for mig at se ske en stor læring og kompetenceudvikling i skolen. Desværre kan man ofte i medierne høre, at; ”Der mangler studerende til de videregående uddannelser”, ”Drengene dropper ud af folkeskolen”,
”Nedskæringer på specialskoler og -undervisning”, ”Respekten er væk i forhold til lærerne”,
”Lærerne er stressede” o.s.v. o.s.v. Det kan vist ikke anfægtes, at den danske folkeskole ikke har det bedste ry i disse år, det samme kan siges om nutidens børn. Det er som om der hersker en disharmoni imellem lærer/skole og elev.

Jeg oplevede det selv under mit praktikforløb, hvor jeg blev meget chokeret over hverdagen. Den første dag var jeg parat til at flygte allerede efter de to første lektioner. Der var ingen respekt blandt eleverne imellem og særligt ikke for læreren. Jeg var i chok. Lærerne kæmpede en vanskelig kamp med/mod disse elever for at få dem til at interessere sig for at lære noget.

På baggrund heraf har jeg valgt at skrive om skoleelevers motivation for læring, herunder hvad der kan gøres for at stimulere og styrke nutidens børns manglende motivation, da denne fylder og præger undervisningen meget, og som samtidig forhindrer eleverne i, at blive klar til det krævende samfund uden for klasseværelset. Jeg vil belyse ovenstående med mine egne holdninger, ideer og meninger.

Metode
Jeg indleder med et begrebsafklarende afsnit.. Jeg vil forklare begreberne læring og motivation udefra udvalgte psykologiske teorier. For at nå omkring min problemformulering og samtidigt svare på nedenstående arbejdsspørgsmål, vil jeg benytte mig af litteratur indenfor emnet samt søge relevant information via internettet og desuden via samtale med lærere få yderligere informationer. Følgende punkter vil blive bearbejdet i opgaven.

Med udgangspunkt i læringsteori vil jeg undersøge;
Hvordan læring opstår
Hvad motivation er
Hvordan skolen i samfundet har udviklet sig
Hvordan nutidens børn er
Hvad der skal til for at skabe motivation for læring af nutidens børn
Jeg kommer først til sidst i opgaven med mine egne holdninger, ideer og meninger... Køb adgang for at læse mere

Manglende motivation

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.