Psykologi: Manglende motivation og afvigelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi
  • Ingen givet
  • 5
  • 1576
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2014
  • 22-04-2014

Studieprodukt: Psykologi: Manglende motivation og afvigelse

Opgaven indeholder en dybdegående analyse af en elevs adfærd med henblik på manglende motivation. Det er behavioristiske teorier som bliver brugt til at besvare opgaven, hvoriblandt teoretikere som Skinner, Atkinson, Vygotsky og Mihaly Csikszentmihalyis.

Problemformulering:
Hvordan kan en tilsyneladende velfungerende elevs manglende motivation og direkte afvigelse fra faglig aktivitet forklares?

Underviserens kommentar

Godt besvaret opgave.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Metode
Analyse
Konklusion
Litteratur

Uddrag

Metode
Den følgende opgave tager udgangspunkt i en specifik situation, som jeg personligt har oplevet, og derfor har jeg udvalgt min teori på baggrund af, hvad jeg anser som værende mest brugbart i forsøget på at besvare min problemformulering. Den udvalgte teori er hovedsageligt fundet i den forkortede form, som den er beskrevet i Gunn Imsens bog "Elevens Verden" (2006). Jeg opererer specielt indenfor det behavioristiske felt med blandt andet Skinner og Atkinson som nogle af hovedpersonerne. Skinner bidrager med hans teori om operant betingning og Atkinson med teori om præstationsmotivation. Ligeledes vil jeg drage nytte af Maccoby og Jacklin samt Torgrim Gjesmes undersøgelser af kønsforskelle i folkeskolen. Derudover vil jeg kommer ind på begrebet tillært hjælpeløshed for at klargøre på hvilket stadie, eleven i fokus befinder sig. Ydermere vil jeg give nogle løsningsforslag i form af Vygotskys teori om zonen for nærmeste udvikling samt Mihaly Csikszentmihalyis teori om flow. Slutteligt konkluderer jeg kort på mine tanker om hele opgaven... Køb adgang for at læse mere

Psykologi: Manglende motivation og afvigelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.