Eksamensopgave om børn og alkohol

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 22
  • 6684
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2001
  • 03-03-2004

Eksamensopgave om børn og alkohol

Eksamensopgave i psykologi om alkohol. Eksamensopgaven handler om børn der vokser op i hjem hvor hverdagen er præget af alkohol.

Problemformulering
Hvilken betydning har det, for et barns udvikling i et bredt perspektiv – herunder socialt og fagligt at vokse op i et miljø præget af alkohol?

Indhold

Indledning og problemformulering: 2
Fakta om alkohol: 4
Arv og miljø: 5
Delkonklusion: 5
De klassiske teorier: 6
Eriksons Udviklingsteori: 6
Freuds faser: 8
Delkonklusion: 9
Børn som ved, at deres forældre drikker: 11
Skyldfølelse: 11
Forsvarsmekanismer: 12
Typer af forsvarsmekanismer: 13
Delkonklusion: 13
Hjælp ud fra et barns synsvinkel: 14
Skolens betydning: 16
Delkonklusion: 17
Vurdering: 18
Konklusion: 19
Litteraturliste: 21
Bøger: 21
Internetsider: 21
Møde/interview: 21
Cd-rom: 21
Opgivelse af ekstra læst litteratur i psykologi: 22

Uddrag

I denne opgave vil jeg beskrive disse børn, og jeg vil se på deres trivsel og deres evne til at begå sig både socialt, og sammen med mennesker de ikke kender så godt. Hvordan begår de sig med andre jævnaldrende, og hvordan begår de sig med de voksne, som de bygger deres dagligdag opad. Det vil sige pædagoger, skolelærere, forældre og andre familiemedlemmer.
Jeg vil lægge hovedvægten på det, der sker psykisk hos et barn, der er vokset op i et miljø, hvor alkohol er en stor del af hverdagen, og jeg vil også lægge stor vægt på det skolemæssige. Kan der for eksempel være problemer med koncentration og indlæring? Og hvad med selvtilliden, er den anderledes når mor og far drikker?
Jeg vil endvidere se på om man kan tale om svigt ved sådanne børn, og om man kan tale om social arv fra forældrene. Dvs. vil disse børn selv eksperimentere med rusmidler en dag, måske endda stærkere rusmidler end alkohol?... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om børn og alkohol

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.