Professionsprojekt om cooperative learning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Praktik (Engelsk)
  • Ingen givet
  • 6
  • 1803
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2013
  • 16-05-2013

Praktikopgave: Professionsprojekt om cooperative learning

Professionsprojekt på 3. årgang. Ud fra praktik i engelsk.

Dette professionsprojekt handler om, hvordan jeg brugte klasseledelse og cooperative learning i min praktik, for at få alle elever med i undervisningen.

Problemformulering
Hvad er vigtigt indenfor klasseledelse, for at styrke læringsmiljøet? Hvordan kan man, ved hjælp af cooperative learning, forbedre elevforudsætninger og klassens sociale liv?

Underviserens kommentar

Underviseren var meget positiv overfor projektet, og var enig i vores observationer og holdninger.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Teori og metode
Klasseledelse
Cooperative Learning
Analyse
Hvordan fortolker vi god klasseledelse?
Hvilke strukturer styrkede klassens sociale liv?
Hvordan forbedrer cooperativ learning elevforudsætningerne?
Konklusion
Litteratur

Uddrag

Indledning
Vi har valgt at lægge fokus på engelsk undervisningen i denne opgave, da der var 1/3 af eleverne der var langt bagud i forhold til de andre. Disse elever havde stort besvær ved at følge med i undervisningen, og vi måtte derfor genoverveje vores undervisningsplan for at få dem med også.
Vi valgte at bruge CL strukturerer så vi kunne fokusere på zonen for nærmeste udvikling, og vha. gruppearbejde, få de svage elever med i undervisningen.

Teori og metode
Klasseledelse
”Undersøgelser i uro i undervisningen viser, at eleverne trives bedst indenfor en klar og tydelig struktur, med få og enkle regler for det sociale samvær. Når disse forhold er opfyldt, er elevernes indstilling til at gå i skole generelt mere positiv, hvilket igen har betydning for det, de lærer”
Man skal have etableret et forhold til eleverne hvor det er klart at det er læreren der er autoriteten mens klassen på samme tid er demokratisk, så alle har noget at skulle have sagt. Men i sidste ende er det læreren, der står med den endelige beslutning.
”At skabe tryghed og tillid i læringsrummet er et af de elementer, som lærerne vi har talt med, nævner som en af lærerens vigtigste opgaver som klassens leder”
Tryghed er en absolut nødvendig forudsætning for, at man kan lære sprog. Først når eleverne er trygge, har de overskud til at deltage aktivt i timerne og modtage læring. Som lærer er det vigtig at skabe denne tryghed. En måde at gøre det på er at skabe gode relationer til børnene, men som nævnt ovenfor, skal disse relationer ikke være på et kammeratligt niveau, men det skal være tydeligt for... Køb adgang for at læse mere

Professionsprojekt om cooperative learning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.