Ordforrådstilegnelse i Tysk

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Tysk
  • Godkendt
  • 11
  • 3649
  • PDF
  • Læreruddannelsen Vordingborg
  • 2013
  • 14-05-2013

Studieprodukt: Ordforrådstilegnelse i Tysk

Professionsopgave i tysk om ordforrådstilegnelse samt undervisningsformer i praktikken.

Opgaven tager udgangspunkt i praktikken, hvor der blev undervist i 8 kl. i Alles Klappt 2.

Problemformulering

Hvordan arbejder man med ordforrådstilegnelse i tyskundervisning og hvordan sikrer man sig at alle arbejder godt med i den af læreren valgte undervisningsform?

Underviserens kommentar

En god opgave, udmærkede refleksioner - opgaven kan godt danne udgangspunkt for en eventuel eksamensopgave – Hvis du ønsker at gå videre med elev – lærerforhold og motivation, kan du med fordel anvende kompendiet om motivation

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Metode 2
Praktikken 2
Hvordan arbejder man bedst med ordforrådstilegnelse i tyskundervisning? 4
Hvordan sikrer man sig at alle arbejder med i den af læreren valgte undervisningsform? 7
Konklusion 10
Litteratur 11

Uddrag

Indledning
Man møder op i praktikken med en forestilling om at man nok skal finde ud af at forenkle det der indviklede tyske grammatik, som mange elever nærer antipati imod. Nu skal jeg nok opfinde den gyldne tallerken og give dem nogle fif, de ikke glemmer og herefter vil de så kunne begå sig meget bedre i den tyske grammatiks mange regler og ikke mindst undtagelser. Man bruger lang tid på at udarbejde aktive øvelser, spændende farvestrålende materialer og lave undervisningsforløb, der indeholder aktivitet og bevægelse. Man formulerer en emneopgave om elevernes forestilling om den fremtidige og for dem ideelle folkeskole og forventer at eleverne leverer et godt produkt, men i stedet får man små dialoger, der mest omhandler elevernes utilfredshed over at lærerne må beholde deres mobiltelefoner over weekenden, samt møder grupper af elever som kigger måbende på en og siger: ”Er det i dag vi skal fremlægge?” og med det resultat at et par af grupperne overhovedet intet havde at fremlægge skønt de havde fået 4-5 lektioner til forberedelse.

Metode
Fokuspunktet i denne opgave er at inddrage mine refleksioner over de undervisningsforløb jeg har fået lov at prøve af i praktikken og herunder se på hvad eleverne lærte, og om de i det hele taget lærte noget. Herunder finder jeg emner i teorien som understøtter hvordan jeg skulle have gjort, samt reflekterer over hvad jeg gjorde godt og hvad jeg gjorde forkert. Jeg kigger på hvad jeg har observeret hos min praktiklærer og inddrager teorier der understøtter min vurdering af dennes undervisning... Køb adgang for at læse mere

Ordforrådstilegnelse i Tysk

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Ordforrådstilegnelse i Tysk.