Professionsopgave om Cooperative Learning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Engelsk
  • Godkendt
  • 21
  • 6007
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2013
  • 13-06-2013

Modulopgave, Undervisningsforløb: Professionsopgave om Cooperative Learning

Professionsopgave på 3 år. om Cooperative Learning i engelskundervisningen.

Opgavens indhold omhandler et 3. års praktikforløb.
Målet med opgaven var, at man i forhold til praktikken skulle undersøge en bestemt problemstilling. Ud fra metoden/teorien, danner man sig et undervisningsforløb. Ud fra undervisningsforløbet, danner man sig en problemstilling(noget man vil undersøge, som så skal analyseres og diskuteres i denne opgave). Fx. ville jeg undersøge hvordan brugen af Cooperative Learning i engelskundervisningen, påvirkede elevernes motivation, til at tale engelsk. For at kunne besvare min problemstilling, brugte jeg et undersøgelsesdesign. Jeg anvendte en kvantitativ metode, som gik ud på, at jeg skrev ned hvor ofte og i hvilke sammenhæng eleverne talte engelsk. Analysen tager udgangspunkt i dette undersøgelsesdesign.

Teoriens grundsten er et social konstruktivistisk læringssyn. Kagan og Vygotsky.

Problemformulering
Hvilken betydning kan brugen af Cooperative Learning have for læringsmiljøet i undervisningen? Hvordan kan denne undervisningsmetode være med til at stimulere elevernes lyst og mod til at tale fremmedsproget i engelskundervisningen?

Underviserens kommentar

Meget god opgave med stort potentiale til bacheloropgaven.

Forfatterens kommentar

Det eneste jeg fik at vide, at jeg manglede, var lidt teori i forhold til den kvantitative metode jeg har brugt i forhold til mit undersøgelsesdesign.

Indhold

Indledning 3
Metodeafsnit 3
Vygotsky – socialkonstruktivistisk læringssyn 4
Cooperative Learning 4
Michael Long – interaction hypothesis 5
Hilbert Meyers 10 kriterier for god undervisning 6
Analyse 7
Vurdering/diskussion 12
Konklusion 14
Perspektivering 14

Uddrag

Indledning
En klasse der elsker at snakke både i klasse samtale og i samtale med hinanden er en hver undervisers drøm. Dog er drømme ofte svære at opnå, det er nemlig de færreste klasser hvor der rejser sig en skov af hænder, når underviseren har stillet et spørgsmål, jeg har endnu ikke oplevet det. I min tredje praktikperiode med engelsk som linjefag, var det en frygt for mig som underviser, at eleverne ikke ville tale engelsk i undervisningen. Derfor valgte jeg, at jeg i min praktik, ville fokusere på elevernes kommunikative færdigheder. Mit valg af undervisningsmetode faldt derfor på Cooperativ Learning, som er en fremragende metode til at skabe samtale eleverne imellem. Mit mål var, at jo mere engelsk der blev talt jo bedre. Jeg synes Cooperative Learning metoden er god, fordi den både lægger op til at fremme elevernes faglige og sociale kompetencer. I min opgave vil jeg yderligere kigge på, hvordan brugen af denne metode påvirkede eleverne og hvilket læringsmiljø det medførte sig. Emnet er utrolig spændende, netop fordi det er i fokus i flere klasserum, at eleverne skal tale mere og ikke være bange for at ytre sig.

Metodeafsnit
I min opgave vil jeg redegøre for Cooperative Learning, jeg vil kort redegøre for metoden som helhed, og de CL-strukturer, som jeg har valgt, at bruge i min undervisning. Efterfølgende vil jeg redegøre for Vygotskys socialkonstruktivistiske læringssyn og Micheal Longs interaction hypothesis for til sidst at afslutte min redegørelse med Hilbert Meyers 10 kriterier for god undervisning, her vil jeg udvælge de kriterier, jeg synes, er relevante i forhold til min opgave.
Efter min redegørelse, vil jeg analysere mit observationsskema hjælp af Vygotsky og Micheal Long. Samt se hvordan Coopreative Learning, har været med til at fremme udvikling af elevernes kommunikative færdigheder og yderligere se på, hvordan Cooperative Learning har præget læringsmiljøet og hvilke af Hilbert Meyers kriterier, der tilkendegiver sig i den undervisning jeg har udført. Yderligere vil jeg analysere en undervisningssekvens fra forløbet.
Efter min analyse vil jeg selv vurdere og diskutere, hvordan jeg synes Cooperative Learning, har bidraget til udviklingen af elevernes kommunikative færdigheder og hvordan læringsmiljøet har udviklet sig gennem forløbet.
Som afslutning på min opgave, vil jeg sammenfatte min analyse i en konklusion og komme med et svar på min problemformulering... Køb adgang for at læse mere

Professionsopgave om Cooperative Learning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.