Professionel kommunikation | Sk3 prøve

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 5. semester
  • Praktik (Pædagog)
  • Godkendt
  • 13
  • 4162
  • PDF
  • 2019
  • 17-02-2020

Præsentationsportfolio: Professionel kommunikation | Sk3 prøve

Præsentationsportfolio – Sk3 prøve – Praktikopgave fra 2. praktik som pædagog om relation og professionel kommunikation.

Indhold

Indledning
Begrundelse for valg af præsentationsportfolio
Refleksioner inden praktikstart
Beskrivelse af praktikstedet
Professionel kommunikation
Praksisfortælling
Relationer og det fælles tredje
Pædagogisk forløb
Afslutning
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Som pædagogstuderende har jeg haft en stor lyst til at udfordre min faglige viden i en anderledes praksis, hvorfor jeg i min anden praktik på pædagoguddannelsen valgte at tage i udlandspraktik til Kina. At udfordre mig selv personligt og fagligt, ved at tage min anden praktik i Kina, var den oplagte mulighed for at gøre netop dette og samtidig få et nyt perspektiv på pædagogik. Nye erfaringer og en viden om pædagogiske handlemåder uden for Danmark gør at jeg med sikkerhed kan sige, at jeg er blevet en erfaring, og oplevelser rigere, som jeg ikke kunne have opnået i Danmark.

På baggrund af min specialisering inden for dagtilbudsområdet, har jeg valgt at tage min anden praktik i en kinesisk børnehave, hvor jeg de sidste seks måneder har arbejdet med målgruppen på fire og fem år. I denne præsentationsportfolio vil jeg initialt begrunde opbygningen af portfolien samt en beskrivelse af praktikstedet. Derudover vil min opgave blive baseret på fortællinger fra praksis samt pædagogiske aktiviteter med afsæt i en didaktisk model og videosekvenser. Jeg vil således beskrive institutionskulturen og mine refleksioner over hvordan den har udfordret mig som studerende, samt mit arbejde med relationer og kommunikation. Slutteligt vil jeg reflektere over min egen udvikling og den læreproces jeg har været i, gennem mit praktikforløb.

Gennem denne beskrivelse vil jeg i løbet af opgaven illustrere hvordan jeg har arbejdet med kompetencemålet som lyder:

Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, støtte børnene i at indgå i relationer til hinanden, støtte udviklingen af børns kommunikative kompetencer, beherske professionel kommunikation samt reflektere over sine egne evner til at kommunikere og indgå i relationer med hinanden.
(Studieordningen, 2019)

Med afsæt i kompetencemålet har jeg valgt i opgaven at beskæftige mig med fem af følgende videns- og færdighedsmål: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 & 3.5. Den mundtlige fremvisning vil tage del i 3.6... Køb adgang for at læse mere

Professionel kommunikation | Sk3 prøve

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.