Profession og samfund | GK2

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 3. semester
  • Pædagogens grundfaglighed (GK1, GK2, GK3)
  • Godkendt
  • 7
  • 1520
  • PDF
  • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
  • 2019
  • 15-04-2020

Modulopgave: Profession og samfund | GK2

GK2 opgave om profession og samfund.

Indhold

Faglig problemstilling 1
Analyse og vurdering af den faglige problemstilling i casen 2
Institutionalisering 2
Medborgerskab og medbestemmelse 3
Magt 3
Relevante, pædagogiske handlemuligheder i relation til kompetencemålet 4
Referenceliste 6
Bøger 6
Hjemmesider 6

Uddrag

Faglig problemstilling
På døgninstitutionen Granly bor der 6 unge mellem 12-17 år med psykiske og sociale vanskeligheder. De unge på institutionen føler ikke, at de har nok indflydelse på, hvilke regler og rutiner der skal være gældende. Det pædagogiske personale er i tvivl om, hvorvidt de skal tackle de unges utilfredshed, og samtidigt være de tydelige voksne, som skal sikre at skabe trygge rammer, rutiner og regler. Derudover skal der være tydelige konsekvenser, hvis de pågældende regler og rutiner ikke bliver overholdt.
Den nye leder Johan vil det kommende år arbejde på, at de unge får mere medbestemmelse i deres hverdag. Vi lever i et individualistisk samfund, hvor det er vigtigt, at de unge lærer at kunne træffe deres egne selvstændige beslutninger.

En aften ved middagsbordet vil Anton til fest, og reagerer voldsomt da han får et nej fra pædagogen Peter. Anton bliver voldelig, og Peter trækker ham i armen. Anton vil selv bestemme over sit eget liv.

Analyse og vurdering af den faglige problemstilling i casen Igennem denne analyse af casen, vil begreberne institutionalisering, de unges medborgerskab og medbestemmelse, samt hvordan det pædagogiske personale benytter sig af begrebet magt.

Institutionalisering
Med udgangspunkt i problemstillingen gives der udtryk for, at de unge ikke har nok indflydelse på regler og rutiner, og at det pædagogiske personale gerne vil være tydelige... Køb adgang for at læse mere

Profession og samfund | GK2

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.