Umotiverede elever | PL-prøve

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 19
  • 5793
  • PDF
  • 2018
  • 31-01-2019

Modulprøve: Umotiverede elever | PL-prøve

Besvarelse af prøven i pædagogik og lærerfaglighed om motiverende faktorer i undervisingen.

Underviserens kommentar

God opgave med fokus på gode teorier. God sammensætning af teorier holdt i relation til praksis.

Indhold

Indledning
Case, tema og problemformulering
Introduktion til case
Forløbsplan for undervisningslektionen
Case -­‐ ”Endelig siger hun noget!”
Lærerfaglig problemstilling
Metode og plan for besvarelse:
1. Teori
1.1 Kontinuitet, sekvens og integration
1.2 Stilladsering
1.3 Differentiering -­‐ CL struktur
1.4 Vurderingskriterier ved resultatevaluering
1.5 Axel Honneth -­‐ Anerkendelse
1.6 Christian Quvang -­‐ Inkluderende læringsmiljøer
2. Analyse
2.1 Analyse af case med fokus på motivationsstrategier samt begrundelse af faser ZNU og differentiering med Cooperative Learning
Lærerens indflydelse og anerkendelse
Inkluderende læringsmiljøer
Evaluering
3. Udviklings-­‐ og handlemuligheder
3.1 Handlemuligheder
3.2 Udviklingsmuligheder
Konklusion Litteraturliste Bilag

Uddrag

Indledning
Umotiverede elever som forstyrrer eller ikke følger med i undervisningen, er en udfordring i mange skoleklasser. Folkeskoleloven § 1 stk. 2 nævner at; “folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle”.
Jeg har i min første praktik på X Skole oplevet stor elev fremgang, i mine engelsktimer, fra en ellers umotiveret elev, som aldrig var aktivt deltagende i undervisningen. Dette fik mig til, at overveje hvilke faktorer der har indflydelse på, at elever bliver motiveret, men også hvordan man som lærer kan fuldføre en gennemarbejdet og struktureret undervisning uden, at eleverne taber motivationen.

Case, tema og problemformulering
Introduktion til case
Følgende case er erfaret i forbindelse med første praktik på læreruddannelsen i faget engelsk. Jeg var i min praktikperiode niveau I, praktikant i 8.B på X Skole i ugerne 43 til 48 i 2016. Omdrejningspunktet for denne case er eleven Sarah, som på daværende tidspunkt var ny elev på skolen. Der gik ikke lang tid før jeg lagde mærke til hvor inaktiv hun var, specielt i engelsk undervisningen. Ofte sad hun med sin telefon og trykkede sig op ad væggen. Spurgte læreren ind til lektier eller andet i undervisningen nægtede hun at svare.
Der var 30 elever i 8.B og de var generelt en nem klasse, de var rolige og en stor del af klassen var også glade for at deltage aktivt i undervisningen.
Indholdet i engelsk undervisningen var “Halloween” og amerikansk kultur.
Undervisningen var gennem hele engelsk forløbet bygget op om samme metode og form, da vi primært havde valgt at lægge fokus på mundtlighed og CL-­‐ struktur. Vi arbejdede med mundtlighed i form af, at udvide elevernes sproglige repertoire via fremlæggelser, højtlæsning, huskelege mm.
Vi benyttede oftest metoden CL herunder, Zonen for nærmeste udvikling (ZNU) og heterogenitet. Jeg fandt hurtigt ud af, at alle elever fungerede godt i gruppearbejde og var dygtige til at støtte hinanden. Læreren som underviser i den omtalte time er mig selv. Casen er skrevet ud fra observationer, som mine medstuderende har foretaget. Det er anden gang jeg underviser 8.B i engelsk.
Jeg har lavet en forløbsplan over min undervisningstime og brugt SOLO-­‐taksonomien (bilag 1), til at vurdere hvilket niveau af forståelse de enkelte undervisnings-­‐faser befinder sig på. Jeg har yderligere opsat fælles mål for denne undervisningslektion. Disse mål skulle eleverne gerne have opfyldt ved timens afslutning. Dette hjælper mig i min analyse hvorvidt min undervisning er struktureret og om den fremmer udbyttet for eleverne... Køb adgang for at læse mere

Umotiverede elever | PL-prøve

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.