procesorienteret skrivning i forhold til tosprogede elever

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk 1998-loven
  • 9
  • 2121
  • PDF
  • Odense Seminarium
  • 2003
  • 26-01-2012

Eksamensopgave: procesorienteret skrivning i forhold til tosprogede elever

Skriftsproget er en væsentlig del af vores hverdag, og det er derfor vigtigt, at eleverne i folkeskolen tilegner sig viden om og færdigheder i det skriftlige sprog. I dag har vi mange tosprogede elever i folkeskolen, og derfor er det vigtigt at tilgodese disse elever, så de på lige fod med dansksprogede elever kan klare sig både i og uden for skolen samt senere i uddannelsesforløbet. Vi har valgt, at beskæftige os med procesorienteret skrivning, da vi mener, at denne metode har nogle kvalificerede
overvejelser, der kan bruges i danskundervisningen, hvor eleverne har forskellige forudsætninger for det danske sprog.
Med udgangspunkt i den procesorienterede skrivning vil vi først definere begrebet procesorienteret skrivning og se på de pædagogiske baggrunde, for at vælge dette i danskundervisningen med to-sprogede elever. Herudover vil vi inddrage begrebet kommunikativ kompetence samt intersprog, for herunder
at diskutere fordele og ulemper ved brugen af procesorienteret skrivning i forhold til to-sprogede elever.

procesorienteret skrivning i forhold til tosprogede elever

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.