Problemregning for tosprogede i udskolingen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Undervisning af tosprogede elever (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 14
  • 3730
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2019
  • 12-02-2020

Modulopgave, Læremiddelanalyse: Problemregning for tosprogede i udskolingen

Modulopgave i PL-modulet UTE – Undervisning af tosprogede, om at undervise tosprogede fra udskolingen i problemregning.

Den indeholder en læremiddelanalyse af Format 7 fra Alina af Dorte Kofoed, Lene Junge og Malene Schott Christensen.

Problemstilling:
Hvordan kan jeg stilladsere flersprogede elevers læsning i matematiktekster som de møder i 7. klasse, som de møder i problemregning?

Denne problemstilling vil jeg undersøge gennem en lærermiddelanalyse af s. 24-35 i Format 7 som er en matematikbog til 7. klasse. Før analysen vil jeg komme ind på relevant teori om fagord, førfaglige udtryk, multimodale tekster, før-under-efter aktiviteter samt ”Reading to Learn”. Efter analysen vil jeg give konkrete didaktiske forslag til stilladsering af eleverne med dansk som andetsprog.

Indhold

Indledning 2
Problemstilling 3
Teori 3
Tosprogethed 3
Matematikundervisningen 3
Førfaglige ord vs faglige ord 4
Multimodale tekster 5
Aktiviteter 6
Før-Under-Efter 6
Analyse 7
Udtrykkets og indholdets tilgængelighed 7
Progression og differentiering 9
Evaluering 9
Handleforslag 9
Før-under-efter 10
Sproglige og faglige mål 11
Konklusion 11
Litteratur 13

Uddrag

Indledning:
PISA og TIMSS viser at skolen opnår relativt dårligere resultater med elever, der undervises i matematik på et andetsprog (Rönnberg & Rönnberg). Der kommer ikke færre flersprogede elever i folkeskolerne, og det er derfor vigtigt som kommende lærer at have øje på elevernes sproglige udvikling. Sproglig udvikling er et af de tre tværgående temaer, som alle fag skal have fokus på. Fagord, begreber og fagspecifikt sprog giver mulighed for at udtrykke sig om og formidle fagligt indhold. Fagene skal arbejde med de fire sprogfærdigheder; lytte, samtale, læse og skrive (EMU, 2019).

Matematikfagets oplevelse af det matematiske sprog for flersprogede elever kan ses som kompliceret, indviklet og gådefyldt. Flersprogede elever er dobbelt udfordret idet tilegnelsen af det matematiske register går gennem et andetsprog, de stadig er i gang med at tilegne sig (Daugaard Møller, 2008)

I 4. klasse er der et spring for eleverne, hvor skolens ...

---

Flersprogede elever kæmper ikke kun med at forstå førfaglige ord og vendinger, men derimod også multimodale tekster.

Multi betyder mange, og modalitet betyder udtryksmåde. Når en tekst er multimodal, betyder det altså er det er en tekst med mange udtryksformer. En matematisk tekst er næsten altid multimodal, hvilket betyder at indholdet i lærerbøgerne har forskellige former for visualiseringer i et komplekst samspil med den løbende tekst. Det vil sige at de matematiske tekster indeholder forskellige former for tekst, illustrationer, symboler og lignende der er repræsentationsformer for matematikken.

De grafiske repræsentationsformer kan ses som støtte for ...

---

Analyse
Som matematiklærer er det svært at holde matematikundervisningen ny og spændene, og det er desværre realiteten at lærerne ikke får mere tid til at forberede sig til undervisningen. Der bliver derfor taget brug af de didaktiske læremidler der allerede er lavet. Men hvordan ser det ud med stilladseringen for tosprogede elever?

Jeg tager i den følgende analyse udgangspunkt i den didaktiske lærebogen Format7, med fokus på kapitel 3 ”Algebra”, side 24 til 35.

UDTRYKKETS OG INDHOLDETS TILGÆNGELIGHED... Køb adgang for at læse mere

Problemregning for tosprogede i udskolingen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.