Problemadfærd og inklusion eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 7
  • 2192
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2013
  • 21-03-2014

Problemadfærd og inklusion eksamensopgave

Eksamensopgave i psykologi om problemadfærd og inklusion.

Problemstilling:

Hvordan kan man forstå problemadfærd og hvordan kan man som lærer understøtte barnets læring ud fra denne forståelse?

Forfatterens kommentar

Jeg fik 10 til eksamen.

Indhold

EMNEBEGRUNDELSEN
Metode
TEORI & EMPIRI
Analyse
Diskussion
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning.
Som lærerstuderende, specielt i forbindelse med vores praktikperioder, er vi blevet opmærksomme på det store fokus, der er på inklusion ift. skolen. Der skal være plads til alle typer børn, både fagligt stærke og svage, socialt udsatte børn, børn med diagnoser og børn, som bare lærer på en anderledes måde, end den traditionelle tavleundervisning.
Vi hører også om de problemer, der opstår, når lærerne ikke er rustet til alle disse forskelligheder. Lærerne føler ikke, de har de nødvendige kompetencer ift. at varetage de inkluderede børn, og deraf opstår en del konflikter mellem lærer og elever samt elever indbyrdes... Køb adgang for at læse mere

Problemadfærd og inklusion eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.