Prinsessen og blæksprutten | Elevtekst | Analyse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 10
  • 3780
  • PDF
  • Andet
  • 2011
  • 18-12-2012

Studieprodukt, Analyse af elevtekst: Prinsessen og blæksprutten | Elevtekst | Analyse

Analyse af elevteksten ”Prinsessen og blæksprutten”, samt danskfaglig diskussion af undervisningen, i skriftlig fremstilling på mellemtrinnet.

Indhold

Indledning side 2
En lærerfaglig karakteristik, analyse og vurdering af elevteksten side 2
En diskussion af, hvordan eleven kan vejledes side 6
Respons til eleven side 8
En diskussion af målene med og tilrettelæggelse af undervisningen
i skriftlig fremstilling på mellemtrinet Side 8

Uddrag

Indledning:
Jeg har valgt, at skrive en lærefaglig analyse af elevteksten prinsessen og blæksprutten, ved hjælp af vurderingsmodellen af Martin Jørgensen og Ole Pedersens bog som hedder Læreren som sproglig vejleder. Derudover lader jeg mig blive inspireret af Genreskrivning i skolen, som er skrevet af Mette Kirk Mailand.
Som kommende lærer, har vi brug for at gennemanalysere en elevtekst, for at kunne vurdere elevens stærke og svage sider. Dette er endvidere et godt redskab, til at fange elevens udviklingsmuligheder. Jeg vil vurdere, hvilke områder der kan arbejdes videre med, ud fra elevens tekst. Derudover gennemgå både korrekte og ukorrekte punkter, og skrive et respons til eleven. Derefter vil jeg diskutere målene med, og tilrettelæggelsen af undervisningen, i skriftlig fremstilling på mellemtrinet. I min diskussionsafsnit for elevvejledning vil jeg bruge SMMTE modellen. Jeg finder SMMTE modellen relevant, da den oprindeligt er udviklet, til brug i folkeskolen og det pædagogiske område.

---

Tekstens syntaksudvikling viser sig ved øget brug af helsætninger med ledsætninger. Eleven bruger sammenbinding, af flere på hinanden følgende helsætninger med henholdsvis sideordningskonjunktioner og underordningskonjunktioner
”Alle som kom ned i havet, kom ikke levende op igen, fordi blæksprutten var på lur efter mennesker.”
Der er variation i ledstillingerne; ”Blæksprutten spærrede vejen igen…” her ser vi subjekt i forfelt.
” Men da de var på vej op til båden, havde de et problem” – adverbial i forfelt.
Skribenten har brug for, ikke blot at kunne variere sin syntaks på forskellige vis, men også knytte sætningerne sammen, på en tydelig og forståelig måde, for læserens skyld.

En diskussion af, hvordan eleven kan vejledes:
Det første skridt i vejledningen kan være, at rose eleven for et flot eventyr, som han har skrevet. Eleven har skrevet teksten lige efter den narrative struktur. Vi har en fin start med indledning, og en ledende overgang til konflikt og løsning. Skrivningen gik måske lidt for hurtigt i den sidste del, hvor vi ser de lange sætninger og manglende kommategn. Dette kan gøre det vanskeligt for læseren, at forstå meningen med sætningerne. Man... Køb adgang for at læse mere

Prinsessen og blæksprutten | Elevtekst | Analyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.