Praktiksynopsis om synlig læring og målsætning i Samfundsfag

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Praktik
  • Ingen givet
  • 16
  • 4085
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2016
  • 11-05-2016

Praktikopgave, Praktikopgave niveau 2: Praktiksynopsis om synlig læring og målsætning i Samfundsfag

Her finder du en praktikopgave lavet om synlig læring og målsætning i Samfundsfag i en 8. klasse.

Problemformulering
Hvilken betydning har synlig læring og målstyret undervisning for elevernes faglige udbytte af samfundsfagsundervisningen?

Forfatterens kommentar

Vi fik 7 samlet med de mundtlige prøve, men selve opgaven har mangler teoretisk set. Vi valgte at inddrage Olga Dysthe og Klafki til den mundtlige prøve.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 3
Indsamling af empiri 3
Undersøgelsesmetode 3
Teoriafsnit 4
Analyse af empiri 8
Vurdering 13
Konklusion 13
Litteraturliste 15

Uddrag

Indledning
Vi har i forbindelse med vores 2.års praktik været i praktik på X i Skanderborg. Vi havde to 8.klasser til samfundsfag og tre klasser i engelsk på henholdsvis 6. og 7.årgang. Før vores praktikperiode, skulle vi selv udarbejde et undervisningsforløb til de pågældende klasser. Vi valgte at lave et forløb med emnet “demokrati” til 8.a og emnet “identitet og socialisering” til 8.e med læringsmål for hele forløbet. Under praktikperioden erfarede vi, at vi ofte måtte ændre og justere i vores undervisningsplan. I vores tilfælde har de største ændringer været, evalueringsmetoder og nye måder at inddrage eleverne i undervisningen. Dog fastholdt vi vores dagsorden for hver time, der inkluderede mål for den enkelte time. Med dette erfarede vi at det ikke kun hjalp eleverne, men også os selv til at have et overblik.

På X, og i Skanderborg kommune generelt, har man stor fokus på - og arbejder meget med synlig læring og målstyret undervisning, hvorfor vi også fandt det interessant at arbejde med under vores praktikforløb. Ydermere synes vi også at det passede godt ind under vores valgte kompetenceområde ‘klasseledelse', da klasseledelse netop lægger sig op til at tilrettelægge og undervise på bedst mulig vis.

“Klasseledelse handler om at variere sin undervisning, skabe rutiner, planlægge en god start og en god afrunding af hver enkelt time og være tydelig og præcis.”

Midt i vores praktikforløb opdagede vi, at det nok ville være en idé at gå yderligere i dybden med henholdsvis klargørelsen og synliggørelsen af den enkelte undervisningstime, da vi på denne måde, bedre fik i rammesat læringsmålene for undervisningen. Eksempelvis gjorde vi brug af evalueringsskemaer m.m. for at se på både den enkelte elevs og klassens udbytte af den pågældende lektion.

Vores linjefag i år er samfundsfag, hvilket vil sige at vores fokus i opgaven vil være baseret på undervisningen i samfundsfagslektionerne.

Som et led i den nye folkeskolereform, har man sat mere fokus på målstyret undervisning. I undervisningsministeriets miniguide om den nye reform står der:

“Målstyret undervisning: Fælles Mål for fagene præciseres og forenkles, så de bliver læringsmål, og så det står klart, hvad eleverne skal lære. Fordi undervisning, der planlægges og gennemføres med udgangspunkt i, hvad de enkelte elever skal lære, øger elevernes faglige niveau”

Her menes der at målstyret undervisning er lig med større fagligt udbytte. Da vi selv var ude til observation på praktikskolen, var det tydeligt for os at se, at der var stor fokus på de synlige mål. Men samtidig var det stadig meget nyt for mange af lærerne, hvilket har været med til at skabe en uenighed om, hvorvidt der er behov for målstyret undervisning. Dette gav os lysten til at gå mere i dybden med metoden og undersøge det nærmere under vores eget praktikforløb... Køb adgang for at læse mere

Praktiksynopsis om synlig læring og målsætning i Samfundsfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.