Praktikopgave om klasseleder

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Praktik
  • Ingen givet
  • 14
  • 5086
  • PDF
  • Læreruddannelsen Campus Carlsberg
  • 2018
  • 06-06-2019

Praktikopgave niveau 2: Praktikopgave om klasseleder

Praktikopgave fra praktikniveau 2. Vi var 3 personer i praktik på en skole i fagene religion og dansk.

Problemformulering
Hvilke metoder kan man som praktikstuderende gøre brug af, når man bliver udfordret på sin rolle som klasseleder?

Indhold

Indledning
Metode
Teori:
Hilbert Meyer:
Undervisningsdifferentiering: Klasseledelse:
Analyse
Problemstilling 1:
Hvordan kan man som klasseleder, i en tidspresset situation skabe et godt og lærerigt læringsmiljø for eleverne?
Problemstilling 2:
Hvordan kan man som lærerstuderende skabe en klassekultur, hvor alle elever kan deltage uanset deres forudsætninger og behov?
Problemstilling 3:
Hvordan kan man som lærerstuderende motivere eleverne i klassen til at deltage aktivt i undervisningen?
Sammenfatning:
Litteraturliste:

Uddrag

Indledning:
Vi har haft fornøjelsen af at undervise 1.E på X skole under vores praktikperiode. Som praktikstuderende har vi observeret, at det kan være vanskeligt, at skabe trivsel, tillid og ro i visse undervisningssituationer. Grundet øget uro i folkeskolen, har undervisningsministeriet inddraget følgende i folkeskolereformen:

“Styrket klasseledelse og mindsket uro i folkeskolen: Der iværksættes en national indsats, der skal være med til at skabe et godt undervisningsmiljø og mindske den uro, der forstyrrer i folkeskolen, fordi et godt undervisningsmiljø er afgørende for elevernes læring og trivsel”. (s8, 140611 miniguide reform.pdf)

Under vores praktikforløb har vi undret os over, hvordan man skaber en god undervisning for eleverne. Vi har indset, at den reelle undervisningstid hurtigt kan blive formindsket, da man skal bruge en del tid på læring.
Vi, som praktikstuderende blev primært udfordret på vores lederrolle, da vi hurtigt kunne tabe eleverne. Dette tab skete af forskellige årsager. Den primære årsag var, at vi ikke havde en fastlagt struktur i undervisningen, hvor der var en dagsorden og læringsmål på tavlen. Manglende læringsmål resulterede i, at eleverne ikke forstod, hvorfor de skulle lærer om det bestemte emne.

Ydermere har vi igennem denne praktik fået lært, at når man skal tilrettelægge undervisning, skal man tage udgangspunkt i elevernes individuelle forudsætninger og behov, derfor er det relevant med en velovervejet designdidaktik og forskellige arbejdsmetoder, så man ikke taber eleverne undervejs.

Metode:
Vi har valgt at beskæftige os med metoden, aktionslæring. ”Aktionslæring handler om at udvikle, undersøge og eksperimentere med praksis gennem observation, analyse og refleksion over praksis samt gennem afprøvning af eksperimenter (CANGER & KAAS, 2016, S. 279)”. Aktionslæring indeholder 3 forskellige faser, som er afhængige af hinanden. Den første fase omfatter, at man skal formulere en problemstilling. Den efterfølgende fase handler om, at man skal iværksætte en aktion eller et eksperiment, som skal komme til udtryk i praksis. Den sidste fase omhandler, at man skal bearbejde de oplevelser man har fået igennem de forskellige aktioner og reflektere over dem
(CANGER & KAAS, 2016, S. 280-281)... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave om klasseleder

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.