Åben dialog i klasserummet | Praktikopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 15
  • 3545
  • PDF
  • 2019
  • 06-06-2019

Praktikopgave niveau 1: Åben dialog i klasserummet | Praktikopgave

Praktikopgave om didaktikkens dilemmaer i praksis, der tager udgangspunkt i praktik niveau 1 eksamen, som er fundamentet for den mundtlige del.

Problemformulering
Hvordan kan jeg som lærer bevare min strukturprægede og transparente undervisningsform og samtidig skabe rum for åben dialog i klasserummet?

Min opgave vil som udgangspunkt tage afsæt i kompetenceområdet didaktik, men med få referencer til både klasseledelse og relationsarbejde. Dette har jeg valgt at gøre, da jeg mener at de tre kompetenceområder hænger sammen i et større spindelvæv.

Indhold

Indledning 2
Metodeafsnit (begrebsdefinition) 2
Præsentation af teori 3
Præsentation af empiri 4
Analyse af empiri 4
Konklusion 6
Praksisudvikling 7
Litteraturliste 7
Bilag 1. 8
Bilag 2. 8
Bilag 3. 11

Uddrag

Indledning
Ifølge M.M. Bakhtins dialogisme kan mennesket kun nå bevidsthed om sig selv gennem kommunikationsprocessen (Bakhtin citeret i Dysthe, 1997, s. 66-67). Med dette menes der, at mennesket udelukkende er defineret ved dets forhold til andre og netop igennem dialogen (ibid:67). I min praktik i 4.A på Skottegårdsskolen i Tårnby opdagede jeg for første gang, hvor svært det kan være at skabe en fri dialog i et klasserum og samtidig lede klassen mod læringsmålet. Jeg fandt især ud af, at mine egne intentioner om den eksemplariske undervisning ikke altid stemte overens med virkeligheden. I følgende opgave vil jeg derfor lægge mit fokus på den problemstilling, jeg fandt mest relevant i henhold til min egen praksis. Det stod hurtigt klart, at mit fokus lå meget på mine didaktiske valg, her med fokus på den læringsmålstyret undervisning, som min praksis bar præg af. Mine intentioner var at skabe en balance mellem den struktureret, transparente undervisning og den åbne, dialogiske undervisning. I min praksis gik det hurtigt op for mig, at denne balance var svær at finde.

Metodeafsnit (begrebsdefinition)
Min empiri tager udgangspunkt i den kvalitative metodeform:
- Videoobservation af egen praksis med fokus på den strukturprægede undervisning (Bilag 1)
- Semistruktureret børneinterview af 4 elever fra 4.A med fokus på læringsmålstyret undervisning og evaluering af vores praksis (Bilag 2)
- Observationslog af min praksis foretaget af en studiekammerat. Her med særligt fokus på de didaktiske og dialogiske undervisningstegn. (Bilag 3)... Køb adgang for at læse mere

Åben dialog i klasserummet | Praktikopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.