Praktikopgave om Vygotsky og læring

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 7
  • 2622
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2015
  • 30-04-2015

Praktikopgave niveau 1: Praktikopgave om Vygotsky og læring

Praktikopgave til eksamen.

Jeg kommer ind på Vygotsky og bruger KvaN 90, august 2011 om klasseledelse.

Problemformulering

Hvordan bliver klassen og den enkelte elev påvirket af sociale og faglige problemer i forhold til deres læring?

Underviserens kommentar

Den var godt formuleret

Forfatterens kommentar

Vær opmærksom på at have flere filosoffer med :)

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3

Case: Josefine 5.a 3

Strukturen i klasseværelset 4

Relationer 4
Relationen imellem lærer og forældre 5

Didaktik 5

Klasseledelse 5

Fokuspunkter hos Josefine 6

Diskussion – Hvordan kan man hjælpe hende 7

Uddrag

Indledning
Vi har som gruppe været i en observationspraktik på X. Vi har fulgt og observeret 5.a. Seks spændende og lærerige uger, hvor vi blev introduceret for den meget omdiskuterede skole-reform. Under praktikken oplevede vi blandede følelser og holdninger til reformen, blandt skolens mange lærer. I 5.a, hvor vi dagligt fulgte elevernes skoledag, observerede vi ofte en uro i timerne.

Dette kom bl.a. til syne ved aktivitetsskift, gruppearbejde samt når klassen havde vikar. Klassen var endvidere et debatterede samtaleemne på lærerværelset. De fleste vikarer og lærer med tilknytning til klassen var alle enige i, at en af hovedårsagerne til uroen ofte skyldes det store overtal af drenge. Pigerne kom derfor hurtigt til at stå i skyggen af de ”dominerede hanner”. Det skal blot nævnes, at klassen foruden overstående også har nogle sociale og faglige vanskeligheder i henholdsvis skolen og i hjemmet.

Vanskelighederne stikker dybere for nogle af eleverne og dette sætter et præg på deres skoledag. Det er specielt gældende for pigen Josefine, som vil være et primært hovedpunkt i vores opgave... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave om Vygotsky og læring

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.