Praktikrapport om Læring i stokastik i 2. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Matematik
  • Godkendt
  • 15
  • 4573
  • PDF
  • Læreruddannelsen i Silkeborg
  • 2014
  • 12-03-2014

Praktikopgave, Undervisningsforløb: Praktikrapport om Læring i stokastik i 2. klasse

Praktikrapport i matematik om læring i stokastik i 2. klasse.

Denne praktikrapport i matematik arbejder med følgende problemformulering:

Når den enkelte elev oplever succes i skolen på det faglige eller det sociale plan, må det antages, at vi har at gøre med glade børn, der trives og som er motiverede for at lære nyt stof. Men hvad er det der skal til, for at børn oplever denne succes – og hvordan kan motivationen medtænkes og understøttes i skolens daglige læringsmiljø?

Indhold

Indledning 2
Indsamlingsmetode og empiri 2
Mølleskolen 3
2.A 3
Case: Hvad er ”chance”? 4
Analyse 5
Den proksimale udviklingszone 5
Bruners forskellige repræsentationsformer 6
Relationen mellem repræsentationsformerne 7
Åbne og lukkede spørgsmål 8
Case: Et spændende samarbejde 8
Analyse 9
Gardner's 7 intelligenser 9
Aktivitet i undervisningen 10
Case: Hvad er statistik? 11
Analyse 12
Brugen af Bruners repræsentationsformer 12
Konklusion 13
Referenceliste 14

Uddrag

Oprindeligt skulle vores undervisningsforløb handle om fysisk aktivitet. Vi fik i november måned besøg af to lærer, som arbejdede med bevægelse som et integreret læringselement. Fra dette udgangspunkt begyndte vi at planlægge vores undervisningsforløb. Her stødte vi dog på en udfordring. Der var ikke mange bogsystemer indenfor matematik i indskolingen, som indeholdte emner såsom stokastik eller aktiv stokastik. Dette gjorde, at vi selv blev nødt til at lave opgaverne og aktiviteterne til undervisningen. Ved dette arbejde fandt vi frem til mange forskellige måder at arbejde med stokastik på.
I vores praktikperiode, viste andre problemstillinger sig. Vi kom i en klasse, hvor nogle af eleverne arbejde bedre og mere konstruktivt indendørs og andre arbejdede bedre ved en induktiv undervisning, som foregik udendørs, og derfor har vi valgt at sætte fokus på læring i stokastik:
”Hvordan kan vi understøtte læring i stokastik i 2. klasse”... Køb adgang for at læse mere

Praktikrapport om Læring i stokastik i 2. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.