Læring i matematik | Praktikopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 15
  • 4573
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2014
  • 12-03-2014

Læring i matematik | Praktikopgave

Praktikopgave om læring i stokastik i 2. klasse i matematik.

Problemformulering

Når den enkelte elev oplever succes i skolen på det faglige eller det sociale plan, må det antages, at vi har at gøre med glade børn, der trives og som er motiverede for at lære nyt stof. Men hvad er det der skal til, for at børn oplever denne succes – og hvordan kan motivationen medtænkes og understøttes i skolens daglige læringsmiljø?

Indhold

Indledning 2
Indsamlingsmetode og empiri 2
Mølleskolen 3
2.A 3
Case: Hvad er ”chance”? 4
Analyse 5
Den proksimale udviklingszone 5
Bruners forskellige repræsentationsformer 6
Relationen mellem repræsentationsformerne 7
Åbne og lukkede spørgsmål 8
Case: Et spændende samarbejde 8
Analyse 9
Gardners 7 intelligenser 9
Aktivitet i undervisningen 10
Case: Hvad er statistik? 11
Analyse 12
Brugen af Bruners repræsentationsformer 12
Konklusion 13
Referenceliste 14

Uddrag

Indledning
Når den enkelte elev oplever succes i skolen på det faglige eller det sociale plan, må det antages, at vi har at gøre med glade børn, der trives og som er motiverede for at lære nyt stof. Men hvad er det der skal til, for at børn oplever denne succes – og hvordan kan motivationen medtænkes og understøttes i skolens daglige læringsmiljø?

Oprindeligt skulle vores undervisningsforløb handle om fysisk aktivitet. Vi fik i november måned besøg af to lærer, som arbejdede med bevægelse som et integreret læringselement. Fra dette udgangspunkt begyndte vi at planlægge vores undervisningsforløb. Her stødte vi dog på en udfordring. Der var ikke mange bogsystemer indenfor matematik i indskolingen, som indeholdte emner såsom stokastik eller aktiv stokastik. Dette gjorde, at vi selv blev nødt til at lave opgaverne og aktiviteterne til undervisningen. Ved dette arbejde fandt vi frem til mange forskellige måder at arbejde med stokastik på.

I vores praktikperiode, viste andre problemstillinger sig. Vi kom i en klasse, hvor nogle af eleverne arbejde bedre og mere konstruktivt indendørs og andre arbejdede bedre ved en induktiv undervisning, som foregik udendørs, og derfor har vi valgt at sætte fokus på læring i stokastik:

”Hvordan kan vi understøtte læring i stokastik i 2. klasse”

OBS! Navnene på eleverne i rapporten er fiktive

Indsamlingsmetode og empiri
Vores kvalitative empiri består i, at vi har observeret klassen både som observatør med ingen, moderat og fuld deltagelse i undervisningen. Derudover har vi dataindsamlinger i form af evalueringsopgaver, samt matematikhæfter.

Vi har valgt at bruge observation som erfaringsindsamlingsmetode, fordi målet var at iagttage elevernes adfærd, når undervisningen enten var deduktiv eller induktiv.

For at afdække eventuelle ”blinde punkter” og for at nuancere vores iagttagelser har vi valgt at bruge videooptagelser. Vi har blandt andet brugt det til at fortage en detaljeret iagttagelse af udvalgte aktiviteter i matematikundervisningen.

---

Analyse
Vi ser her, at Line indenfor er dominerende overfor Benjamin, ment på den måde, at hun har styr på matematikken og emnet, og derfor bare løsere opgaverne uden videre at tænke over det. Benjamin derimod venter på at Line starter, kigger på hendes måde at gøre det på, og starter derefter på samme måde. De gange hvor Benjamin ikke forstår hvad Line har lavet, kigger han enten efter eller melder sig helt ud, og laver uro i stedet for. Udenfor sker der et samarbejde mellem Line og Benjamin. Benjamin afventer ikke udenfor hvad Line gør, men tager i stedet beslutningerne selv, og kan selv bidrage ligeså meget som Line kan, hvis ikke mere.

Gardners 7 intelligenser
Ifølge Howard Gardner har mennesket 7 intelligenser10. Alle mennesker besidder alle 7 intelligenser, nogen højere end andre, og andre lavere end andre11. I vores eksempel... Køb adgang for at læse mere

Læring i matematik | Praktikopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.