Praktikopgave om idræt og handlekompetence

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 15
  • 4535
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2013
  • 24-10-2013

Praktikopgave om idræt og handlekompetence

Praktikopgave, som handler om idræt og handlekompetence.

Opgaven svarer på spørgsmålet om, hvordan differentiering kan fremmes og om man kan arbejde med elevernes almene handlekompetence i idrætsundervisningen – i opgaven eksemplificeret gennem adventurerace.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Metode 3
Begrebsafklaring 3
Differentiering 3
Almen Handlekompetence 4
Adventurerace 4
Empiri 4
Beskrivelse af empiri 4
Kort om det at skrive en lærerlogbog. 4
Interview 7
Analyse af empiri 9
Mødet med virkeligheden 11
Konklusion 12
Litteratur 14
Internetsider 14

Uddrag

Indledning
I perioden uge 44 til og med 49 underviste jeg på X Efterskole ved Brørup i Sydjylland som har 128 elever og bygger på Grundtvigs skoletanker. Jeg underviste i idræt som linjefag, hvor både 9. og 10. klasses elever var blandet. Idrætstimerne var to gange om ugen af to timer per gang. Derudover underviste jeg i engelsk i 10. klasse og mountainbike som valgfag for både 9. og 10. klasse. I opgaven har jeg taget udgangspunkt i mine idrætslektioner hvilket er oplagt da dette er mit linjefag på seminariet.
Da min interesse inden for idræt er bred, ville jeg gerne lave et mere utraditionelt undervisningsforløb og derfor blev omdrejningspunktet for undervisningen disciplinen adventurerace.
Min opfattelse var at adventurerace henvendte sig til alle og ikke kun til dem der normalt er de dygtige i idræt. På baggrund af dette synes jeg det ville være spændende at arbejde med differentiering og hvordan dette kan fremmes i idrætsundervisningen.
Mine overvejelser gik også på hvad eleverne ville lærer i de seks uger gennem disciplinen og jeg valgte derfor også at have mit fokus på elevernes almene handlekompetencer og om man kan arbejde med disse gennem adventurerace.
Mit fokus har derfor været på de forskellige lektioner hvor adventurerace gav mulighed for differentiering, hvor nogle elever blev presset til deres personlige grænse og hvor samarbejdet i grupperne kom på spil. Hovedtanken i mit undervisningsforløb har været at tilpasse undervisningen til de forskellige individuelle forudsætninger så alle blev udfordret på den ene eller anden måde ud fra deres personlige tilgang til faget idræt. Man kan sige at alle forudsætningerne for at eleverne havde motivationen det rette sted var på plads, da de alle frivilligt havde valgt idræt som linjefag og derfor ikke var tvunget til, ligesom på en folkeskole at skulle deltage i dette. Men derfor har der stadig været en del udfordringer i at gennemfører et forløb om adventurerace i månederne november og december, hvor vejret ikke ligefrem har talt til min fordel.

Metode
Jeg vil i opgaven lave en begrebsafklaring af de væsentligste begreber der bruges i opgaven hvilket er differentiering, almen handlekompetence og adventurerace. Derefter vil empirien blive beskrevet og analyseret. I diskussion bliver mødet med virkeligheden debatteret ud fra hvordan differentiering er i teorien men om dette er det samme i praksis og hvordan adventurerace i teorien kan udfordre elevernes almene handlekompetence men i dagligdagen kan være noget andet.
Til slut en konklusion på problemformuleringen... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave om idræt og handlekompetence

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.