Praktikopgave om autisme og sociale relationer

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 1. semester
  • Praktik (Pædagog)
  • Godkendt
  • 13
  • 3298
  • PDF
  • 2013
  • 26-03-2014

Praktikopgave om autisme og sociale relationer

Praktikrapport på pædagogstudiet om autister og sociale relationer.

Rapporten tager udgangspunkt i et praktikforløb i et klubtilbud for unge mellem 6 – 20 år, der har fysiske udviklingsforstyrrelser.

Der arbejdes ud fra følgende problemformulering:
Jeg har valgt at reflektere over børn med autisme og hvor vigtigt det er, de lærer at leve et så normalt børne og ungdoms liv som muligt, samt skabe gode sociale relationer til både børn og voksne.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Metode
Analyse
Daniel Stern
Lev Semjonovitj Vygotskij
Konklusion
Perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

Jeg vil som udgangspunkt i min opgave have fokus på børn med autisme og hvor svært det er for dem at have sociale relationer til andre børn og danne nye venskaber. Jeg vil tage udgangspunkt i det enkelte menneske og dets livshistorie for at opnå forståelse for det enkelte individ, og derefter kan vi sætte vores støtte og hjælp ind. Igennem deltagelse og iagttagelse kan man undersøge handlinger og følelser som giver os som pædagoger en forståelse for det enkelte individ.
At have forståelse for personens hverdag, vaner og vanskeligheder er altafgørende for, hvordan vi som pædagoger kan støtte og arbejde med personen og derved opnå udvikling. Hvis man som pædagog har ikke denne forståelse, bliver det vanskeligt at åbne for kontakt og samvær til barnet og så bliver det vanskeligt at opnå resultater for udvikling... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave om autisme og sociale relationer

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.