Praktikopgave om trygt læringsmiljø

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Praktik (Kristendomskundskab/religion)
  • Godkendt
  • 9
  • 2026
  • PDF
  • 2019
  • 31-01-2019

Praktikopgave niveau 3: Praktikopgave om trygt læringsmiljø

Praktikopgave om opbygning af trygge læringsmiljøer med fokus på udviklingspsykologi.

Problemformulering
Hvordan etablerer man et læringsmiljø, elever som Frederik kan finde sig tilrette i?

Underviserens kommentar

En ualmindelig god opgave som konkretiserer de væsentligste teorier inden for udviklingspsykologi.

Indhold

Indledning 3
Observationer og metode 3
Praksisfortælling 3
Analyse 4
Det autonome kompas - Susan Hart 4
Arousalregulerings teorien 5
Diskussion 6
Handleforslag 7
Konklusion 7
Litteraturliste 9
Bilag 10

Uddrag

Indledning
Jeg har i min praktikperiode, været praktikant på X i 5.B ugerne 43 til 48 i faget kristendomskundskab. I 5.B bliver du som praktikant mødt med et skjold fra eleverne. Det er generelt en udfordret klasse, en stor del af pigerne er stille og rolige alt imens en drengegruppe på tre drenge forstyrrer klassen. Dette kommer blandt andet til udtryk igennem drengenes adfærd. Specielt en dreng ved navn Frederik (Frederik er et dæknavn), er et meget forstyrrende element for de andre elever. Han er højtråbende, forstyrrende ikke blot i undervisningen, men også i frikvartererne og tilsyneladende virker det til, at han har en negativ tilgang til alt hvad der omhandler undervisning og har adfærds vanskeligheder. Dette fører måske også ofte til, et lavt fagligt niveau for Frederik i undervisningen, da han er ukoncentreret og ikke kan finde sig tilrette i læringsmiljøet som er skabt i klassen.

Observationer og metode
Metoden jeg har valgt, er en praksisfortælling. Praksisfortællingen omhandler min tredje Kristendomstime med 5.B mandag d. 05/11/2018. Jeg har valgt at understøtte mine observationer ved at skrive denne praksisfortælling.
Praksisfortælling er et refleksions- og udviklingsredskab, jeg som studerende kan bruge til at gengive bestemte episoder, der kan analyseres. Disse episoder er udsnit fra virkeligheden. “Ved at bruge praksisfortællinger er der mulighed for at inddrage egne erfaringer og oplevelser i dokumentationsarbejde”. (Canger & Kaas, 2016, s. 269-276).

Praksisfortælling
Det er mandag morgen og eleverne i 5.B skal have kristendomskundskab. Min medstuderende og
jeg kommer ind i klassen og går en råben og skrigen i møde. Vi har ingen relation til klassen på daværende tidspunkt. ...

---

Analyse
Jeg vil i denne analyse undersøge, med fokus på neuroaffektiv udviklingspsykologi, hvordan man som lærer, kan etablere et læringsmiljø, hvor elever som Frederik kan finde sig tilrette.
For at kunne danne rammerne for det optimale læringsmiljø, samt opbygge et didaktisk klasserum med fokus på klasseledelse, må jeg først undersøge, hvad der ligger til grunde for Frederiks... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave om trygt læringsmiljø

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.