Praktikopgave om Skole-fritid

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 3. semester
  • Praktik (Pædagog)
  • Godkendt
  • 17
  • 4332
  • PDF
  • Københavns Professionshøjskole
  • 2020
  • 11-08-2020

Præsentationsportfolio: Praktikopgave om Skole-fritid

3. kompetencemål (SK3) om skole-fritid. Præsentationsportfolio.

Underviserens kommentar

Lidt overkill med brug af Bourdieu, men superfint teori ellers

Indhold

Indledning 3
Nedslag i relation til situationsbeskrivelse: 4
Nedslag i relation til tegn på læring: 7
Nedslag i relation til understøttende undervisning & tværprofessionelt samarbejde: 10
Refleksioner over egen læreproces: 12
Litteraturliste: 13
Bilag: 14

Uddrag

Indledning til opgaven
I min præsentationsportfolio vil jeg reflektere over mine udvalgte videns-og færdighedsmål (bilag 1). Via nedslag i opgaven henviser jeg løbende til dem, og putter dem i kontekst til de afsnit de tilhører. I denne opgave vil jeg komme ind på en observation, som jeg observerede i praktikken hvor jeg vil reflektere over den enkelte situation og understøtte det med relevant teori. I opgaven vil jeg også komme ind på et forløb jeg har lavet, som bliver understøttet med den didaktiske model ”Tegn på læring”, og som bliver understøttet af teori. Udover det kommer jeg ind på det tværprofessionelle samarbejde jeg har lavet med lærerne over på Valby skole. Til sidst i opgaven vil jeg lave en selvrefleksion, hvor jeg reflektere over hvilken udvikling jeg har gennemgået som pædagog, og også reflektere over hvad jeg kunne have gjort anderledes i nogle situationer, og hvad jeg stadig skal blive bedre til som pædagog... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave om Skole-fritid

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.