Praktikopgave om relationsarbejde

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 11
  • 2562
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2017
  • 14-12-2017

Praktikopgave niveau 1: Praktikopgave om relationsarbejde

Praktikopgave/rapport om relationsarbejde i skolen. Lavet efter praktik på første år.

Praktikopgaven indeholder en analyse over hvordan man kan forbedre klassemiljøet i en meget stille, men dygtig klasse.

Problemformulering
Hvordan kan anerkendelse styrke relationerne til eleverne i en stille klasse og derved forbedre læringsmiljøet?

Forfatterens kommentar

Der skal gerne trækkes på flere teorietikere.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Metodeafsnit og begrebsdefinitioner 2
Præsentation af teori 3
Anerkendelse 3
Kommunikation 3
Analyse af empiri 4
Konklusion 6
Praksisudvikling 6
Litteraturliste 7
Bøger 7
Internetsider 7
Bilag 1 8
Bilag 2 9

Uddrag

Indledning
I praktikperioden på X skolen i 8x, kom det hurtigt til min praktikgruppes opmærksomhed, at vi havde at gøre med en velfungerende, men meget stille klasse. Der var ingen mobning i klassen, og alt virkede til at være i harmoni. Det eneste problem i klassen vi kunne sætte en finger på var, at klassen var voldsomt stille.
Vores praktiklærer forklarede os, at klassen skal have tid til at lære os praktikanter at kende, før de vil åbne op for os og virke mere deltagende. Hun fortalte os dog også, at hun selv har haft taget kampen op om at få mere lyd på eleverne, siden hun fik dem.
Jeg startede vores praktikforløb med at undervise dem i den første time. Jeg havde en forventning om, at undervisningen ville gå nogenlunde godt, da jeg følte, at jeg havde forberedt en god undervisning og var velforberedt til de eventuelt spørgsmål, som eleverne kunne finde på at stille. Men dette viste sig ikke blive tilfældet. Eleverne var stille gennem hele undervisningen. Jeg skulle hive alle spørgsmål ud af dem, og det var svært at se tegn på læring eller at få feedback fra dem.
Jeg fandt efter denne undervisningsgang ud af, at jeg skulle have fokus på relationsarbejde for bedre at komme ind på eleverne, så de følte sig mere tryg ved mig, og derved ville begynde at være mere aktive i undervisningen.

Metodeafsnit og begrebsdefinitioner
Som nævnt i indledningen, er det relationsarbejde jeg primært vil berøre, med fokus på feedback og anerkendelse af/til eleverne i håb om, at det vil styrke elevernes forhold til mig som lærer, og derved skabe et bedre læringsmiljø for dem.
Jeg har indsamlet min empiri i form af videooptagelser, delvist af en feedback-samtale med en elev på tomandshånd, hvor jeg udviser anerkendelse af hvad eleven har lavet, og hvad der kan ses ikke er skrevet af elevens hånd (klip 1). Og delvist af noget klasseundervisning, hvor jeg viser anerkendelse af en elev, der nævnte noget dagen forinden, som jeg følte burde være fremhævet ...

---

Analyse af empiri
Den første dag i praktikken valgte vi at strukturere undervisningen via et PowerPoint. Vi startede ud med en opgave, der stillede et autentisk spørgsmål (Olga Dysthe, 2016, 194) til klassen: ”Musikvideo-virkemidler, hvad ved vi?”. Eleverne skulle sidde med sidemakkeren og brainstorme... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave om relationsarbejde

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.