Praktikopgave om relationer og motivation

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 12
  • 2859
  • PDF
  • Andet
  • 2018
  • 07-03-2019

Praktikopgave niveau 2: Praktikopgave om relationer og motivation

Praktikopgave om sammenhængen mellem elev-lærer-relationer og motivation

Opgaveformulering
Hvordan kan man ved at skabe gode relationer fremme elevernes motivation?

● Hvordan skaber man gode relationer?

● Hvorfor kan relationer ikke stå selv i forhold til hvordan en undervisning fungerer?

Indhold

Indledning 2
Undersøgelsesspørgsmål 2
Metode 3
Empiri 3
Undersøgelsen 3
Relationsarbejde 3
Motivation 4
Empiri og analyse 5
Konklusion 5
Perspektivering 6
Diskussionsspørgsmål 6
Litteraturliste 7
Bilag 1 - samlede svar på spørgeskema 8

Uddrag

Indledning
At skabe gode relationer er en vigtig del i jobbet som lærer. Man kan dog ikke bare lige gå ind i en klasse, og så have skabt gode relationer med hver enkelt elev på 10 min. Det er vanskeligere end som så. Det kræver også flere forskellige ting, at have dannet en god relation med en elev, så som at man har noget viden om, hvilken baggrund eleven har, hvilken familie de kommer fra, og i det hele taget kræver det, at eleven er villig til at lukke op om sig selv. Det er ikke alle elever, der har lyst til at lukke op om sig selv, og det gør, at det er sværere at danne gode relationer til nogle elever end andre, og især hvis man ikke har eleverne så tit.

I min praktik havde jeg fornøjelsen af at være i 4.A på X skolen. Det er en klasse med 20 elever i alt; 11 drenge og 9 piger. Klassen består af mange forskellige personligheder; der er nogle tosprogede elever, elever der meget gerne vil høres, og elever der gemmer sig lidt mere. Fagligt ligger eleverne ikke særlig spredt, og der er slet ikke elever, der falder helt igennem som fagligt svage. Det er en utrolig dejlig klasse at komme ind i, som nyt ansigt, hvor de tager imod med åbne arme og giver plads til alles forskelligheder.
Da jeg første gang var med i klassens matematiktime, blev jeg positivt overrasket over den fantastiske arbejdsro, der var i klassen, samt hvor gode de var til at sidde med hånden oppe og vente på enten at få hjælp eller få ordet. Det blev dog også hurtigt tydeligt for mig, at det ikke var i alle timer, at det fungerede sådan; f.eks. i deres historietimer samt i deres N/T-timer hvor de havde andre lærere.

At få dannet nogle gode relationer betyder meget for, hvordan undervisningen fungerer. Og det blev også tydeligt i min praktik. At få skabt nogle gode relationer betyder meget for mig, og derfor har jeg valgt at undersøge, hvorfor relationer er så vigtige i denne opgave.

Undersøgelsesspørgsmål
At relationer har stor betydning for, hvordan eleverne reagerer overfor læreren, og derfor hvordan undervisningen fungerer, vidste jeg godt i forvejen. Det der overraskede mig, var at det havde så stor betydning, som det i grunden havde. Det blev meget tydeligt, at alt efter hvilken lærer klassen havde, ændrede deres adfærd og ikke mindst deres motivation sig. Det gjorde mig nysgerrig på, hvor stor betydning relationer har, for at undervisningen fungerer godt, og hvor meget relationer spiller ind i elevernes motivation for fagene... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave om relationer og motivation

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.