Praktikopgave om praktik på Færøerne

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Praktik (Dansk som andetsprog)
  • Godkendt
  • 10
  • 1936
  • PDF
  • 2018
  • 07-11-2019

Praktikopgave niveau 2, Undervisningsplan: Praktikopgave om praktik på Færøerne

2 praktik på læreruddannelsen. Fra et praktikforløb på Færøerne. Handler om at tale dansk i en klasse selvom dansk kun er andetsprog.

Problemformulering
• Er det muligt at skabe en kultur og et undervisningsmiljø i 8.D hvor det er naturligt at tale dansk?

Indhold

Introduktion: Side 2
Indledning: Side 2
Problemformulering: Side 3
Metode og empiri: Side 3
Danskundervisning på Færøerne: Side 3
8. D. på Á Skúlatrøð: Side 4
Klasseledelse og didaktisk overvejelser ift. 8.D.: Side 4
Konklusion: Side 6
Litteraturliste: Side 7
Bilag:
1. 6 ugers undervisningsplan
2. Dansk som undervisningsfag på Færøerne

Uddrag

Introduktion:
Praktikforløbet strækker sig fra mandag den 07.01.19 til og med fredag den 15.02.19, på Á Skúlatrøð, som er en folkeskole beliggende i Færøernes næststørste by med 5117 indbyggere. Skolen er for nyligt blevet slået sammen af flere små skoler og består af ca. 540 elever, fordelt på 9 klassetrin. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i danskfaget, da dette er en spændende opgave som dansker og studerende fra et dansk studie, og som mulig kommende underviser på Færøerne. Jeg er bekendt med, at der er andre regler og forventninger til elevernes faglighed, når det kommer til danskfaget heroppe, set i forhold til hvis jeg skulle undervise en dansk skoleklasse. Dette vil jeg senere i min opgave blive mere konkret omkring.
Jeg vil i min skriftlige del af min opgave tage afsæt i didaktik og klasseledelse, hvor jeg i den mundtlige del vil sætte mere fokus på relation.

Indledning:
Vi lærer hele vores liv på forskellige måder og i forskellige sammenhænge. Men i folkeskolen er det primært vores undervisere, der er ansvarlige for vores læring. Alle eleverne i de respektive klasser har hver deres egen baggrund og dermed forskellige forudsætninger for at modtage og opfatte den undervisning, de bliver præsenteret for. Læreren didaktiserer undervisningen, hvilket er et vigtigt aspekt i planlægningsfasen. For at kunne didaktisere undervisningen, så den tilgodeser alle elevers behov, er det vigtigt at sætte sig ind i, hvad eleverne skal kunne, altså hvilke mål de skal nå. Det er vigtigt, at eleverne forstår målene, ellers giver det ingen mening at arbejde ud fra dem. Det er... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave om praktik på Færøerne

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.