Praktikopgave om motivation til deltagelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Praktik (Dansk 4. - 10. klassetrin)
  • Godkendt
  • 16
  • 4466
  • PDF
  • 2018
  • 10-01-2019

Praktikopgave niveau 1: Praktikopgave om motivation til deltagelse

Praktikopgave om motivation til deltagelse i undervisningen for en 7. klasse.

Problemformulering
Hvordan kan vi som lærere, ved hjælp af teorier om klasseledelse og strukturer, motivere eleverne til at deltage i arbejdet, under et novelleforløb i dansk i 7B?

Underviserens kommentar

Vi skulle ha' haft mere didaktik.

Indhold

1. Indledning: 2
2. Problemformulering: 2
3. Metode: 2
4. Afgrænsning: 2
5. Redegørelse: 4
6. Analyse & Diskussion 5
6.1 Hvorfor er stram rammeledelse og struktur vigtig i 7B? 6
6.2 Hvad betyder rammeledelsen for den mundtlige motivation? 9
6.3 Bennys forsøg(ydre motivation) 10
Refleksion 11
Konklusion 13
Opsamling til eksamen: 13
Litteraturliste 14
Bilag 1 15

Uddrag

Indledning
Denne opgave er et produkt af vores undren under vores praktik på en folkeskole i Hjørring kommune.
Vi havde under forløbet en oplevelse af at rammeledelsen i syvende klasse var enormt vigtig for elevernes udbytte af undervisningen.
Derfor valgte vi at undersøge dette nærmere, ved hjælp af anvendelsen af relevante teorier og vores egne overvejelser gennem forløbet.
Kan det passe at rammeledelse og struktur, er den største del af planlægningen af undervisningen, for at få klassen motiveret til at arbejde fyldestgørende med de præsenterede materialer?

Metode
Vi har valgt at anvende den hermeneutiske metode til at udforme vores opgave. Vi har ydermere valgt at skrive vores analyse og diskussion sammen, da vi på denne måde får lavet en mere overskuelig analyse. I samme afsnit reflekterer vi både over vores egne tanker, handlinger og planlægning af undervisning, så vi ved næste praktik vil være bedre forberedte.

Afgrænsning
Denne opgave vil undersøge vores muligheder, som undervisere, for at motivere eleverne i et novelleforløb i dansk, så de får højst muligt udbytte af undervisningen.
Med vendingen “udbytte af undervisningen”, menes der dét, som eleven lærer under forløbet. Til at starte med, skal det slås fast at motivation for læring er meget vigtig for elevernes læringsudbytte (Løw & Skibsted, 2014). Derfor fokuserer vi på hvordan man gennem klasseledelse, kan skabe motivation og aktiv deltagelse på klassen og i grupper.

Siden dette er vores første praktik, fokuserer vi på klasseledelsesdelen af den 7. klasse, som vi er undervisere i. Planlægningsdelen af det faglige indhold var udfordrende, men den største udfordring var uden tvivl vores formidling af det valgte indhold. Især fordi vores klasse havde tendens til at være urolige og ukoncentrerede.
Vi har valgt at gøre brug af Ole Løws teorier om klasseledelse og strukturer, samt anvende Olga Dysthes teori om motivation og dialog i undervisningen. Dette er for at undersøge hvordan vi kan blive effektive formidlere og dermed give eleverne den bedste mulighed for at blive så dygtige, som de kan.

Lev Vygotsky
Vi har valgt at anvende Vygotskys teori om NUZO og læring som socialproces (Imsen, 2014), da dette læringssyn vil hjælpe os med systematisk at gennemgå vores muligheder, for at strukturere timerne på en måde, som vil hjælpe eleverne.

John Hattie
Vi har valgt at gøre brug af Hatties feedback typer (Løw & Skibsted, 2014), for at give eleverne en brugbar, konstruktiv feedback på deres aflevering af deres egne noveller, som indgår i vores eksamen... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave om motivation til deltagelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.