Praktikopgave om motivation og disciplin i undervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 10
  • 2260
  • PDF
  • 2018
  • 03-05-2018

Praktikopgave niveau 2: Praktikopgave om motivation og disciplin i undervisningen

Praktikopgave på niveau 2 om motivation og disciplin i undervisningen.

Problemformulering
Hvordan kan man som lærer i samfundsfag i 8. klasse, fremme elevernes engagement og fordybelse i undervisningen?

Underviserens kommentar

Lærer og censor mente at jeg skulle have været hurtigere og mere præcis i at formulere konflikten imellem motivation og disciplin.

Forfatterens kommentar

Opgaven trækker i motivationsdelen hovedsageligt på Mangers bog om motivation, tro på sig selv og ros og kapitlet i Bjersgaard og Hermansens bog Undervisning: mellem håndværk og kunst, om motivation. Stykket om disciplin trækker isæt Oettingens kapitel om disciplin i bogen Almen didaktik: mellem normativitet og evidens.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Praksisfortælling fra praktikken 3
Motivation 4
Disciplin 5
Didaktiske overvejelser 7
Konklusion 8
Litteraturliste 9

Uddrag

Indledning
Jeg har længe haft en naturlig interesse for hvad det er, der gør at man har lyst til at lære noget. Hvilke faktorer er der i spil når man engageret og passioneret kaster sig ud i et nyt emne eller træningen af nye færdigheder? Da jeg i den første del af min praktik, oplevede at eleverne, på trods af at have arbejdet koncentreret med deres case arbejde, alligevel ikke forstod det de havde arbejdet med særlig dybt, besluttede jeg at dette skulle være mit fokus. At arbejde mod, at få eleverne til at fordybe sig og engagere sig i emnerne og undervisningen.

Ifølge Den Danske Ordbog betyder at 'engagere' at gøre interessant, at man er optaget eller følelsesmæssigt involveret i noget eller nogen (engagere — Den Danske Ordbog, u.å.). Fordybelse definerer de som at gøre noget mere intens, inderligt og dybtgående (fordybe — Den Danske Ordbog, u.å.). Med disse definitioner af engagement og fordybelse er det nærliggende at snakke om motivation, som er noget vi oplever når der er noget vi virkelig har lyst til, eller vi ønsker at udføre en bestemt aktivitet (Manger, 2016).

Motivation er et begreb, der gennem de senere år har vundet mere fokus i folkeskolen. Man har i mange år forsket i emnet, da det er tæt knyttet til læring og en forudsætning for denne (Manger, 2016). At motivere eleverne er en af lærernes måske vigtigste opgaver, men samtidig er det en af de vanskeligste. Sammenhængen mellem motivation og læring er kompleks og det kan være svært for lærer, at vide hvordan de skal gøre deres elever motiverede for undervisningen (Manger, 2016). Motivation og manglen på det, er også i medier og artikler et populært emne. Nyheden om at hver tredje elev i udskolingen keder sig i undervisning, blev i december måned bragt i flere aviser... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave om motivation og disciplin i undervisningen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.