Praktikopgave om motivation af elever

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 11
  • 2647
  • PDF
  • Andet
  • 2017
  • 31-01-2019

Praktikopgave niveau 2: Praktikopgave om motivation af elever

En praktikopgave om differentieret målstyret undervisning i forhold til at motivere eleverne til at deltage aktivt i matematikundervisningen.

Problemformulering
Hvordan kan vi som lærere planlægge og udføre differentieret målstyret undervisning, som både motiverer eleverne og giver et fagligt udbytte i emnet ligninger og linjens ligning i matematik.

Indhold

Indledning 1
Problemformulering 1
Case 1
Analyse af problemstillingen: 2
Didaktik 2
Klasseledelse 2
Relation 3
Vurdering/diskussion/handleanvisninger 4
Konklusion 5
Litteraturliste 6
Bilag 7
Bilag 1 - Motivationsorienteringer (UMIU, 2015) 7
Bilag 2 - Samlet data fra spørgeskema 8
Bilag 3 - Svar fra spørgeskema 10

Uddrag

Indledning
I vores praktikforløb, har vi arbejdet med en 8.y i mat og naturfag. I en undersøgelse blandt ca. 8000 elever, er mere end 50% af skoleeleverne enige i udsagnet: ”jeg keder mig i timerne”.(DCUM, Internet) Dette problem så vi i vores praktik. Eleverne i 8.y oplevede vi ikke som motiverede til at lære, de var fraværende og uengagerede i timerne. Det syntes som om, eleverne manglede lysten til at lære. Dette er et problem, fordi det blandt andet indgår i folkeskolens Formålsparagraf § 1 at ”Folkeskolen skal .. give eleverne …lyst til at lære mere”. (EMU, Internet) Det er derfor vigtigt at vi ikke ignorerer denne tendens i 8.y, men at vi arbejder på at give eleverne ”lyst til at lære mere”, og danne dem til demokratiske borgere. (Bækgaard B.H., Bækgaard H., Kallesøe D., 2013) Undervisningen i skolen er med folkeskolereformen ved at skifte fra aktivitetsstyret til målstyret undervisning, og det kan forhåbentlig bidrage til en styrkelse af elevernes læring. (EMU, Internet) På baggrund af dette, fandt vi det nærliggende at afprøve målstyret undervisning med delmål som en motiverende faktor ift. matematikundervisningen, og det gjorde vi i de sidste 2 uger i praktikken i 8. y.

Case
Vi underviste 8.y på 22 elever i matematik. Klassen var lidt speciel, idet niveauet var meget forskelligt. I de to besøgsdage observerede vi, at størstedelen af klassen var deltagende da læreren stod og underviste på tavlen. Da praktikken startede bemærkede vi, at eleverne var meget stille og uengagerede, især når vi havde tavleundervisning. Når vi stillede spørgsmål, var der ikke mange der svarede. Eleverne sad og kiggede på underviseren og sagde ingenting. Der var en eller to som ind imellem rakte hånden op, ellers var der mange gange ingen elevdeltagelse. Der var som regel ro på når der var tavleundervisning, men når de lavede opgaver, opstod tit meget uro. Efter 4 uger, hvor eleverne primært havde siddet og lavet opgaver i bogen, fik de en test om emnet: ligninger og linjens ligning. Resultaterne viste, at de fleste næsten ikke havde lært noget.
Efter et par uger, hvor vi havde prøvet differentieret målstyret undervisning (DMU), oplevede vi, at eleverne var meget mere engagerede i timerne. Vi lavede opgaver, som passede til de delmål vi havde sat for lektionerne og fortalte dem, at 5 elever skulle til tavlen og forklare og løse en opgave i timens slutning. Der var mange, der rakte hånden op, når der blev stillet spørgsmål. Der var betydeligt mere ro da eleverne lavede opgaver. Eleverne fik en test inden vi startede med at have fokus på DMU, hvor de fik den samme test 2 uger efter. Testen viste, at eleverne havde lært væsentligt mere i de 2 uger med DMU. Karakteren steg i gennemsnit ca. 3 karakterer de to sidste uger.

Analyse af problemstillingen:
Didaktik
Man skal som lærer gøre sig klart hvilke motivationsorienteringer de enkelte elever besidder. For at belyse, hvor kompleks en opgave det er, nævner vi de forskellige orienteringer, man taler om i motivationssammenhænge.(Pless et al, 2015)(bilag 1) Den måde, som den danske folkeskole... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave om motivation af elever

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.