Praktikopgave om mobning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 9
  • 2559
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2019
  • 28-10-2019

Praktikopgave niveau 2: Praktikopgave om mobning

Praktikopgave om mobning i klassen.

Problemformulering
Hvordan kan jeg som lærer i indskolingen arbejde med eleverne didaktisk og relationelt og derved skabe en kultur, hvor mobning ikke accepteres, således, at eleverne trives og har de bedst mulige forudsætninger for indlæring.

Indhold

Mobning i klassen 2
Hvad er mobning 3
Hvorfor mobber nogle elever og hvem mobber de 3
Mobningens konsekvenser 5
Modvirkende tiltag 5
Fællesskabende didaktikker 5
Klasseledelseskompetencer 5
Adfærdsledelse 6
Relationelle kompetencer 6
Konklusion 7
Citerede værker 8

Uddrag

Mobning i klassen

”Går dit barn i indskolingen, vil halvdelen af klassen indimellem opleve at blive drillet, så de bliver kede af det. To eller tre i klassen bliver ”tit” kede af det på grund af drillerier. Alligevel oplever omkring halvdelen af børnene, at de voksne ikke gør noget ved problemerne” (Halberg, læst maj 2019 ).

Ovenstående postuleres i et udsnit af en artikel i Magasinet Skolebørn.
Dette er problematisk, da mange undersøgelser peger på, at dårlig trivsel i klassen har stor indvirkning på, elevens læringsudbytte. Det kan man blandt læse i temarapporten om børns trivsel i indskolingen. I denne rapport kan man blandt andet læse, at, studier viser, at mistrivsel hæmmer barnets læring og øger risikoen for problemer og mistrivsel i fremtiden (Jørgensen, Svendsen, & Holstein, 2014).

I forbindelse med min første praktik, har jeg observeret, at visse elever oftere er ofre for mobning og drillerier. Med postulatet fra artiklen i Magasinet Skolebørn og med temarapportens konklusion omkring mistrivselens indvirkning på elevens læring og min egne observationer i baghovedet, finder jeg det både interessant og nødvendigt, at finde frem til, hvilke faktorer, der spiller ind når en elev bliver offer for vedvarende mobning og hvordan man kan forebygge dette.

---

Jeg vil i opgaven redegøre for, hvad mobning er, og i hovedtræk beskrive, hvilke faktorer, der spiller ind, når en eller flere elever begynder, at mobbe klassekammerater.

Dernæst ser jeg nærmere på, hvordan man som lærer i klassen kan arbejde med kulturen i klassen, relationelt, ledelsesmæssigt og didaktisk, således, at mobning modvirkes.

Hvad er mobning
Der er forskel på almene drillerier og mobning, hvor drillerier ofte er af spontan karakter og kærligt ment forholder det sig anerledes med mobning.
Mobning er et forsøg på at skade eller udelukke en bestemt elev fra fællesskabet... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave om mobning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.