Madkundskab og maddannelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Praktik (Madkundskab)
  • Godkendt
  • 10
  • 2627
  • PDF
  • Andet
  • 2019
  • 11-04-2019

Praktikopgave, Praktikopgave niveau 2: Madkundskab og maddannelse

Praktikopgave niveau 2 om madkundskab og maddannelse.

Problemstilling:
Vi er nu i 2019 og man skulle synes at faget Madkundskab med de nye ambitioner om mere ”reflekteret madlavning”, som Helle Brønnum Carlsen kaldte det, måtte have slået rødder. Men jeg så plads til forbedring i min praktik. Når eleverne skal have madkundskab på X skole, gennemgår læreren en opskrift, de laver mad efter denne og spiser. Der er spændende samt tværfaglige problemstillinger at tage fat på som bidrager til dannelsen af vore unge og det oplagt at informere og diskutere i den henseende. Men der er ikke meget information, diskussion eller alsidighed (som fagformålet siger) i, at få udleveret en opskrift man skal følge.

Undersøgelsesspørgsmål:
Hvordan kan jeg som lærer gennem faget madkundskab bidrage til elevernes almene dannelse?

Indhold

Indledning: 2
Problemstilling: 2
Undersøgelsesspørgsmål: 2
Metode: 3
Præsentation af teori: 3
Dannelse – Wolfgang Klafki: 3
Dannelse - Emmanuel Kant: 3
Præsentation af empiri: 3
Analyse: 4
Konklusion: 5
Perspektivering: 6
Bibliografi 7
Bilag: 8
Undervisningsforløb i Madkundskab - ”Klimavenlig mad – Hvordan og hvorfor egentlig?” 8
Formål og proces: 9
Kompetenceområderne: 9
Færdigheds- og vidensmål: 9
Læringsmål: 9
Tegn på læring: 9

Uddrag

Indledning:
I folkeskolens formålsparagraf står der i stk. 2, at ”Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.” (Undervisningsministeriet, Folkeskolens formål, 2018). Eleverne altså bl.a. udmunde i at blive kritiske stillingstagere i vores samfund, og det er på baggrund af folkeskolens formålsparagraf, at jeg har valgt at arbejde med begrebet dannelse i faget Madkundskab. Dette fordi, at jeg synes det er interessant hvorledes folkeskolen bidrager til elevernes dannelse. Faget er både et praktisk og et teoretisk fag, og det favner bredt - alt fra erfaringer og viden om mad, til madlavning, smag, sundhed, fødevarer samt forbrug. I fagets formål, beskrives hvordan alsidige læringsformål ruster eleverne med praktiske færdigheder, samt udvikler kompetencer hos dem, der gør dem i stand til at træffe kritisk begrundede madvalg. (Undervisningsministeriet, Madkundskab -Fælles mål, læseplan og vejledning) Dette har fanget min interesse i min praktik, og jeg vil komme ind på det under ”Problemstilling”.
I 2015 skiftede faget ”Hjemkundskab” navn til ”Madkundskab” i forbindelse med den nye skolereform. Hensigten herom var at signalere et karakterskift for faget som ellers har haft ry for at være et fag hvor eleverne kunne tage et pusterum fra den mere fagligt tunge undervisning (Thejsen, 2017).
Helle Brønnum Carlsen, lektor i madkundskab og medforfatter til de nye kompetencemål i skolereformen, mente i 2013, at skiftet var i den rigtige retning. Med den nye reform af faget, ville der blive mere fokus på reflekteret madlavning og på maddannelse: ”Eleverne skal have mere viden om madens egenskaber, de skal lære at reflektere over madvalg og indkøb”, skrev hun (Preisler, 2013).

Metode:
Begrebet almendannelse redegøres kort gennem Wolfgang Klafki og Emmanuel Kant. I analysen, med udgangspunkt i Emmanuel Kants tanker om verdensborgeren, samt Wolfgang Klafkis dannelsesteori, gives en redegørelse for, hvorfor dannelse er vigtigt for bl.a. kompetenceområdet ”Fødevarebevidsthed”. Jeg vil i opgaven inddrage empiri fra min praktik i 6.klasserne på X skole og undersøge hvordan eleverne oplever denne mere teoretiske undervisning, samt undersøge via en kvantitativ undersøgelse, hvad madkundskabslærerenes fagsyn er, samt deres tanker om implementering af mere teori. Dette vil jeg medtage til den mundtlige eksamination... Køb adgang for at læse mere

Madkundskab og maddannelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.