Praktikopgave om målstyret undervisning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 13
  • 3031
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2018
  • 24-05-2018

Praktikopgave niveau 2: Praktikopgave om målstyret undervisning

Praktikopgave om målstyret undervisning.

Problemformulering
Hvilken betydning har implementering af en målstyret undervisning for elevernes faglige udbytte og hvordan eksekveres en sådan undervisning bedst muligt?

Underviserens kommentar

Jeg fik stor ros for opgaven - eneste kritikpunkt var, at jeg forsøger at inddrage for meget på én gang, men dette var også som forlængelse i den mundtlige del

Forfatterens kommentar

Hav fokus på at gør den røde tråd tydelig.

Indhold

Problemstilling 3
Læsevejledning m. begrebsafklaring 4
Analyse 5
Undervisningsplanlægning 5-6
'Cooperative Learning' 6
Rammerne for undervisningen 6-7
Evalueringen 7
Konklusion 7
Litteraturliste 8
Bilag 8

Uddrag

Problemstilling
Siden oplysningstiden har det været lærerens pligt at danne elever igennem oplysning, samtale og mild tvang til at fremme deres egen myndiggørelse og selvstændighed – det der også kendes som 'det pædagogiske paradoks' og som har været med til at bidrage til et samfundsfælleskab med fokus på lighed og tillid (Nabe-Nielsen 2002), men med reformen er der nu bl.a. lagt vægt på, at fagligheden styrkes igennem en fokuseret målstyring af skolen som skal fungere ifm. de for nyligt indførte nationale mål og præciseringen og forenklingen af de nationalt bindende Fælles Mål (Rasmussen, Holm, and Rasch-Christensen 2016).

Gennem den for nyligt overståede praktikperiode på Hælejægerskolen blev vi, som praktikanter uden andre forudsætninger end den teoretiske, præsenteret for, hvordan skolereformen for alvor har rodfæstet sig i folkeskolen. Dette kunne ses bl.a. med kravet om den netop nævnte målstyret undervisning og kravet om dokumentation deraf. Dette fik os til at reflektere over, hvordan vi som praktikanter uden nogen form for tilknytning til de pågældende klasser stod med ansvaret for de næste 2 gange 3 uger, bedst muligt kunne udvikle en undervisning som, for det første, var niveaumæssigt tilpasset til klassen og udfordrede dem tilstrækkeligt og, for det andet, hvordan vi bedst og mest præcist kan få evalueret på elevernes udbytte af vores undervisning – og det sidstnævnte som led i et form for metaperspektiv, hvor evalueringen af elevernes læring fungerer som selvsamme evaluering af vores undervisnings kvalitet, hvor eventuelle forsømmelser eller mangler tydeligt ville kunne blive belyst til en videre forbedring af os som lærere i en folkeskole.

Det har derfor fanget min interesse at undersøge nærmere, hvilke andre aspekter der spiller ind i forsøget på bedst muligt at opnå læringsmålene i en sammentænkning mellem didaktik, faglighed og socialitet, som er de 3 kompetencer der definerer 'den gode lærer' (Ravn 2008).

---

Analyse
I dette analyserende afsnit har jeg valgt udelukkende at have fokusset på de empiriske eksempler vi har indsamlet under praktikperioden, som har haft indflydelse på vores undervisende del – herunder indgår også fokusset på, hvordan klasseledelses-, relations- og den didaktiske kompetence kommer til syne i undervisningen (og hvordan den ikke gør).

Undervisningsudvikling

Vores undervisning blev udviklet ud fra Hiim og Hippes didaktiske sekskant samt målene fra Fælles Mål indenfor de respektive emner: brøker for 1. uge og statistik for 2. uge. Ud fra disse læringsmål har vi videreudviklet læringstegn på 3 forskellige niveauer som gør en differentiering mulig hos eleverne – dette er... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave om målstyret undervisning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.