Praktikopgave om læringsmiljø i Natur/teknologi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Praktik (Natur/teknologi)
  • Godkendt
  • 18
  • 3692
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2019
  • 26-03-2020

Praktikopgave niveau 3, Undervisningsforløb: Praktikopgave om læringsmiljø i Natur/teknologi

Praktikopgave niveau 3 om Natur/teknologi og et eksternt læringsmiljø.

Problemformulering
Hvordan kan man styrke elevernes læringsudbytte, ved et besøg til et eksternt læringsmiljø i et forløb om kroppen?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Metode 2
Empiri 3
Teori 3
IBSE metoden 3
Socialkonstruktivisme 3
Ted Ansbacher 3
Analyse 4
Didaktiske overvejelser 4
Før besøget 4
Under besøget 5
Efter besøget 5
Konklusion 8
Litteraturliste 9
Bilag 10
1. 5E modellen 10
2. Elev tegninger – Kredsløbet 11
3. Elev tegninger - knogler i hånden 12
4. Evaluering - Kahoot 13
5. Evaluering - Microsoft Forms 13
6. Uddrag af logbog 14
7. Undervisningsforløb - Kroppen 15
8. Definition på ekstern læringsmiljø 17

Uddrag

Indledning
Undersøgende og praktisk arbejde kan være motiverende for eleverne og give færdigheder i sig selv. Dog er dette ikke en selvfølge med mindre de praktiske aktiviteter knyttes til teori. Teori kan øge elevers kundskaber inden for et emne, men teorien kan ikke stå alene i praksis med mindre eleverne har noget at knytte den op til (Naturfag.no). Målet med forløbet, er at eleverne skal opnå kendskab til kroppens indre og ydre opbygning gennem praktisk og undersøgende arbejde. Det praktiske og undersøgende arbejde har til hensigt at motivere og udvide elevernes viden inden for fagområdet.

For elever kan det være spændende og lærerigt at komme ud fra skolens matrikel. Gennem observationer af læringsaktiviteten der foregik i timerne med 3.a, blev jeg nysgerrig på potentialet for at flyttet undervisningen uden for skolens rammer, på Experimentariet. Under besøget blev jeg opmærksom på de problemstillinger, som kan opstå under og efter et sådan besøg. Formålet var, at understøtte den foregående læring fra de fire tidligere undervisningsgange (Bilag 4). Inddragelse af eksterne læringsmiljøer er med til at opfylde folkeskolens formål §1, stk. 2;

Metode
Jeg vil gennem en analyse af det planlagte undervisningsforløb, observationer og evalueringsmateriale, undersøge læringspotentialet ved at benytte sig af et eksternt læringsmiljø. I analysen vil jeg gennemgå det planlagte undervisningsforløb med henblik på at undersøge, hvordan 5E modellen kommer til udtryk i sammenspil med Ted Ansbachers syv udbytter, ved et besøg til et eksternt læringsmiljø. For at kunne belyse dette, inddrager jeg også teori omkring socialkonstruktivisme og John Deweys erfaringspædagogik, learning by doing. Jeg vil til sidst på baggrund af min analyse forsøge at konkludere på ovenstående problemstilling... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave om læringsmiljø i Natur/teknologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.