Praktikopgave om klasseledelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 12
  • 3828
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2018
  • 23-05-2018

Praktikopgave niveau 1: Praktikopgave om klasseledelse

Praktikopgave om klasseledelse med udgangspunkt i dansk.

Problemformulering
Hvilken betydning har tydelig klasseledelse for elevdeltagelse i to forskellige 5. klasser?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Metodeafsnit 2
Præsentation af klasserne 2
5.A 2
5.C 2
Case 1 3
Case 2 3
Teori 4
Hvad er klasseledelse 4
Opstart og afslutning af lektion 4
Opstart af time 5
Introduktion 5
Afrunding af lektion 5
Nærmeste udviklingszone 6
Stilladsering (Bruner) 7
Analyse 7
Case 1 7
Case 2 8
Hvordan stilladserer man de to klasser bedst muligt? 10
Konklusion 10
Litteraturliste 12
Bilag 13

Uddrag

Indledning
I forbindelse med vores praktikforløb på X-skole i X, har vi erfaret at tydelig klasseledelse spiller en stor rolle. I rollen som lærer møder man mange elever med forskellige forudsætninger for at lære. Vi har igennem vores praktikforløb erfaret, at der er stor forskel på elevdeltagelse. Det har gjort os nysgerrige på, hvad tydelig klasseledelse egentlig har af indflydelse på elevdeltagelse, og ført os til følgende problemformulering.

Metodeafsnit
For at tydeliggøre vores problemformulering, vil vi tage udgangspunkt i nogle af vores observationer fra vores praktikforløb på X-skole i X. Dette har vi sammenfattet i 2 cases. Dernæst vil vi redegøre for teorier om klasseledelse, Vygotskys nærmeste udviklingszone, Bruners begreb stilladsering, samt
hvilke strategier der kan bruges til opstart og afrunding af en lektion. Efterfølgende vil vi i analysen belyse problematikken fra de to cases, med de udvalgte teorier, og herunder en sammenligning af stilladsering af de to klasser. Til slut konkluderer vi på problemformulering ud fra teori og analyse.

Præsentation af klasserne
5.A: Vi har erfaret, at klassen overordnet er meget engageret og målrettet. Deres niveau i dansk ligger generelt middel/over middel, dog er der nogle få elever som er fagligt udfordret. Mange af eleverne er meget bevidste omkring rigtige og forkerte svar, og forlanger at få det rigtige. Klassen fungerer fint socialt.
5.C: Vi har erfaret, at 5.C er en klasse med stor spredning af niveauer, hvilket betyder at nogle elever bliver undervist i kompetencecenter. Der er mange som er fagligt udfordret. Det er en... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave om klasseledelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.