Praktikopgave om inklusion

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Praktik
  • Ingen givet
  • 11
  • 3974
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2017
  • 13-12-2018

Praktikopgave om inklusion

Praktikopgave om inklusion til Praktik Niveau 1.

I opgaven fokuserede vi på inklusion og de observationer, vi havde gjort under praktikforløbbet.

Problemformulering
Hvordan er det muligt at anvende inklusion i praksis? Hvordan bliver en specifik elev påvirket af inklusion?

Underviserens kommentar

God opgave, velovervejet og skrevet. Dog burde vi have mere fokus på at beskrive de tre kompetence mål.

Forfatterens kommentar

Starte tidligerer, bruge mindre plads på teori og mere på diskussion og analyse.

Indhold

Indledning 1
Problemformulering 2
Præsentation af teori og metode 3
Den ekskluderende skole 3
Den integrerende skole 4
Den rummelige skole 4
Den inkluderende skole 5
Empiri 5
Observationer til den rummelige skole 5
CASE 1 5
CASE 2 6
Analyse af den inkluderende skole 7
Vores handlinger med fokus på den inkluderende skole 8
CASE 1 (uddybende) 8
CASE 2 8
CASE 3 8
Vurdering 9
Diskussion 10
Konklusion 11
Bibliografi 11

Uddrag

Indledning
I praktikforløbet af 5 ugers varighed fulgte vi i en almindelig folkeskole en 8. klasse med 16 elever, dvs. 8 piger og 8 drenge. en inklusionselev. Klassen er velfungerende, og det faglige niveau er højt.
På skolen møder vi en travl hverdag, hvor vores praktiklærer arbejder på nedsat tid på grund af stress. Klassens matematiklærer er netop vendt tilbage efter sygemelding af samme årsag.
De 2 første uger af praktikken arbejdede klassen tværfagligt med projekt om modsætninger og forskelligheder, hvor vi mest observerede. Vi, praktikanter, fik hver tre opgaver, som vi skulle rette, evaluere samt stille spørgsmål til. I de tre sidste tre praktikuger underviste vi individuelt med egne planer og materiale, mens de to andre praktikanter observerede og medvirkede, men kun hvis de blev bedt om det.
Anders underviste i nyhedsformidling og kildekritik i danskfaget, hvor der blev brugt Prezi og sokratisk undervisning. Markus underviste i engelsk under temaet Youth Culture og Female Gamers, hvor der blev anvendt QR-løb og en opgave, hvor de skulle skabe deres egen Avatar. Henning underviste ligeledes i engelsk i emnet Youth Culture samt i forlængelse af Anders nyhedsformidling om fotojournalistisk.
I engelsk var der fokus på spontan samtale, højtlæsning og dybere tekstforståelse og i nyhedsformidling kilder og formidling.
Vi deltog under praktikken i møder med dansk- og praktiklærer, Lærer 1, og matematiklærer, Lærer 2. Emnerne på møderne var mange. De vigtigste var; klasseledelse, inklusion, didaktik, relationsarbejde, privatliv og etik, MinUddannelse.dk, vekslen mellem teori og praksis, politik om mobiltelefoner, social adfærd samt stress.
Vi fik under praktikken en god indsigt i, hvor meget der er at forholde sig til i folkeskolen anno 2017. Særlige udfordringer og tilgange til inklusion fangede vor opmærksomhed. Vi oplevede, hvor svært det kan være at overføre teori til praksis, og fik syn for de mange faktorer, der er i spil i arbejdet med inklusion.
I 8. klassen er der inklusionseleven, Per, som man arbejder med at få inkluderet i skolen.
Per er i sommeren 2016 flyttet fra sin mor i Silkeborg til en plejemor i en mellemstor by i Nordjylland, hvor skolen ligger.
Per har ikke modtaget den rette mængde undervisning frem til 8. klasse, og lærerne udtrykker en bekymring omkring Pers adfærd. Per har diagnoser, herunder ADHD, og bliver medicineret, men vi har ikke et dybere kendskab. Han er fagligt dygtig, men han "mangler skoling og social dannelse", siger Lærer 1, der er vores praktiklærer og Pers dansk- og tysklærer.
Vi diskuterede under hele praktikken meget rammerne for inklusion, herunder observerede vi observerede vi hvilke tiltag, der havde en positiv og negativ effekt. I vores egne undervisningsforløb prøvede vi at ændre nogle af rammerne for Per... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave om inklusion

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.