Praktikopgave om gruppearbejde

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Praktik (Historie)
  • Godkendt
  • 13
  • 4348
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2020
  • 11-05-2021

Praktikopgave niveau 2: Praktikopgave om gruppearbejde

Praktikopgave i forbindelse med 2 praktik.

Problemformulering
Hvordan kan vi som studerende fremme elevernes indsat ift. gruppearbejdet vha. didaktiske valg, relationskompetence og klasseledelse?

Underviserens kommentar

Godt grundlag for den mundtlige eksamen

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Metode 2
Teori 3
Klasseledelse 3
Relationskompetence 4
Gruppe og samspil 5
Præsentation af empiri 5
Præsentation af didaktisk nærbillede 6
Empiri – didaktisk nærbillede 6
Analyse af empiri ved hjælp af teori 7
Klasseledelse 7
Relationskompetence 8
Gruppe og samspil 10
Konklusion 10
Eksamen 11
Litteraturliste 12

Uddrag

Metode
For at kunne besvare vores problemformulering, har det været afgørende, at vi kunne benytte os af forskellige metoder indenfor gruppearbejde. Dette har haft sine udfordringer, pga. covid-19. Dette benspænd har dog samtidig givet os et indblik i, hvor vigtigt det er, at man som lærer skal være omstillingsparat og fleksibel både i forhold til planlægningen, udførslen og gennemførslen af undervisningen i en folkeskole. Ud over de didaktiske overvejelser, har vi inddraget relationskompetence og dens betydning for en velfungerende klasse. For at samle alle delene for en god undervisning og muligheder for at understøtte elevernes læring, har vi derfor set på gruppearbejde som helhed, hvilke svagheder og styrker der er og vi har inddraget forskellige metoder omkring gruppearbejde, der har været med til at danne grundlag for vores overvejelser. For at man kan få gruppearbejde til at lykkedes og få alle eleverne med, er det læreren der har ansvaret. Læreren kan hjælpes på vej af klasseledelsen, og derfor har vi valgt at inddrage denne metode.

---

Præsentation af didaktisk nærbillede
Det var vores fjerde uge på X skole. Dagen var sat af til, at eleverne skulle med til Hjørring, hvor vi skulle ud at se de forskellige lokalhistoriske lokationer og holde de oplæg, som vi havde lavet. Pga. omstændighederne ift. covid-19, skulle vi revurdere planen og det blev til tre forskellige måder, vi fremlagde de lokalhistoriske lokaliteter på, på skolen. Nærbilledet omhandler de to første lektioner, hvor der var flest interaktioner omkring gruppearbejdet.

Empiri – didaktisk nærbillede
Klasselokalet er skiftet ud med natur- og tekniklokalet. Ugen forinden blev Nordjylland lukket ned med besked på, at vi skulle hjemmeundervise i 4 uger, derfor var 6.X's klasselokale ved at blive malet. Bente startede timen op, med at fortælle eleverne om hvad lokalhistorie er. Da Bente havde snakket om lokalhistorie, skulle vi komme med vores første oplæg. Det var om Sct. Catharinæ kirke. Vi havde udarbejdet en podcast, hvor vi snakkede om de forskellige kilder der var brugt og fortalte... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave om gruppearbejde

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.