Praktikopgave om elevers adfærd

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 9
  • 2347
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2019
  • 17-09-2020

Praktikopgave niveau 1: Praktikopgave om elevers adfærd

Opgave skrevet i forbindelse med praktikeksamen.

Problemformulering
Hvorfor ændrer eleverne i 5.C på XXXXskolen adfærd afhængigt af, hvilken lærer, der underviser?

Underviserens kommentar

Den samlede bedømmelse for opgave og mundtlig fremstilling var 10.

Forfatterens kommentar

Vi synes nu, at opgaven blev lidt for bred, så vi ville forsøge at finde ét eller meget få fokuspunkt/er og fokusere på det/dem!

Indhold

Indledning og problemformulering 2
Analyse 3
Klasseledelse og problemfyldt adfærd 3
Det didaktiske, sociale og faglige 4
Relation 6
Vurdering 7
Bibliografi 8

Uddrag

Indledning
I arbejdet som lærer vil man møde mange forskellige elever med hver deres ting i bagagen. Man skal være i stand til at rumme alle disse børn og unge og gøre plads til forskelligheden. Relationen mellem lærer og elev har stor betydning for, hvordan elever vil opleve deres sko-legang. Det er dokumenteret, at relationen bl.a. kan gå ind og påvirke sociale relationer i klas-sen, elevers læreprocesser samt deres faglige resultater og trivsel. (Klinge, Lærerens Relationskompetence , 2017)

I flere år er klasseledelse blevet set som en stor forudsætning for, at lærere kan skabe de bedste rammer for den sociale trivsel og faglige udvikling hos eleverne. Mange studier har vist, at forskellige former for klasseledelse har haft en positiv effekt på skoleelevers adfærd. (Keilow, Friis-Hansen, Kristensen, & Holm, 2015)

Undervejs i praktikken i 5.C på XXXXskolen blev det tydeligt for os, at elevernes adfærd kunne ændre sig mange gange i løbet af en dag. Vi underviste og observerede klassen i henholdsvis dansk og musik, hvor man så en tydelig ændring i deres adfærd alt efter, hvem der underviste. Desuden sås det ved observation i en dansk-, matematik- og engelsktime, at der er stor forskel på, hvordan de agerer over for de forskellige lærere, og om der var uro eller ej. Vi har derfor sat os over for at undersøge, hvordan det kan være, at eleverne ændrer deres adfærd.

Analyse
Vi vil besvare vores problemformulering ud fra en struktureret minutobservation i 5.C på XXXXskolen, hvor vi i 45 minutter hvert 5. minut så på, hvordan tre elevers adfærd var i hen-holdsvis dansk, matematik og engelsk med tre forskellige lærere.

Derudover har vi lavet interviews med seks forskellige elever, for at få et indblik i, hvordan de selv oplever undervisningen og deres egen samt klassekammeraternes adfærd i de forskellige fag... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave om elevers adfærd

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.