Praktikopgave om differentieret undervisning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Praktik (Samfundsfag)
  • Godkendt
  • 27
  • 3530
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2018
  • 02-05-2019

Praktikopgave niveau 2, Undervisningsplan, Undervisningsforløb: Praktikopgave om differentieret undervisning

Praktikopgave om differentieret undervisning giver større læringsudbytte.

Problemformulering
Hvordan kan man sikre en differentieret undervisning, der skaber deltagelsesmulighed for alle og størst muligt læringsudbytte?

Forfatterens kommentar

Da det var en opgave der skulle afsluttes med en mundtlig eksamen syntes min lærer opgaven var god, men fik kun 7, da jeg ikke stolede på at det var korrekt det jeg havde skrevet.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 3
Empiri 3
Case 3
Teorigrundlag og analyse af praksis 4
Folkeskoleloven 4
Hvad er undervisningsdifferentiering? 4
Hvordan har vi indtænkt undervisningsdifferentiering i vores undervisning? 4
Hvilke deltagelsesmuligheder kan sikre at få alle elever med? 5
Hvordan kan man vurdere elevernes læringsudbytte af undervisningsforløbet? 5
Konklusion 6
Litteraturliste 8
Bilag 9
Undervisningsplan Samfundsfag 8.b (torsdag) og 8.a (fredag)

Uddrag

Indledning
I min 2. praktik, har jeg været på en byskole i Herning sammen med J og S. I de 6 uger, havde vi to 8. klasser til samfundsfag, derudover havde jeg 8.b til dansk. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i 8.b, da det er denne klasse der er mest spændene i forhold til elevernes mangfoldighed, og den klasse jeg har bedst relationer til.

Mangfoldigheden i klassen har medført til min undring om hvorvidt alle elever får et læringsudbytte, og hvordan det vil kunne lade sig gøre at få alle elever til at deltage i undervisningen.

Det har derfor været en udfordring at skulle forberede, udføre og evaluere undervisningen i denne klasse. Jeg har valgt at se nærmere på didaktikken i denne praktik, men da klasseledelse og relationskompetence hænger sammen med didaktikken, vil jeg også i mindre omfang komme omkring disse.

Jeg vil i min opgave komme ind på folkeskoleloven og Vagn Rabøl Hansen omkring undervisningsdifferentiering. Jeg vil gøre brug af Cooperative Learning i forhold til gruppesammensætninger, hvor jeg også vil inddrage Vygotsky.

Empiri
8.b består af 22 elever, heraf 14 drenge og 8 piger. Klassens elever er kulturelt forskellige og har alle forskellige forudsætninger for at være i skolen.

Case
Det er torsdag formiddag, og 8.b har samfundsfag med emnet "kriminalitet". Vi er kommet til uge 4, og efter at have kørt meget portalundervisning den første halvdel af praktikken, er vi nu gået over til undervisning ud fra relevante artikler og cases.

Igennem forløbet har det været de samme 4-5 elever, der har været aktive i debatterne på klassen, mens resten af klassen har siddet passive. I dagens undervisning bliver der gennemgået en sag, som har påvirket lokalsamfundet, så alle elever har hørt om det. Eleverne får udleveret artiklen i grupper, sammensat med hjælp fra klasselæreren, og de skal i disse grupper snakke og diskutere forskellige spørgsmål.

Nogle af grupperne arbejder godt og koncentreret med opgaven, mens andre grupper er opdelt så... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave om differentieret undervisning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.