Praktikopgave om didaktik, klasseledelse og relationsarbejde

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 8
  • 2166
  • PDF
  • 2017
  • 13-12-2018

Praktikopgave niveau 2: Praktikopgave om didaktik, klasseledelse og relationsarbejde

Praktikopgave om didaktik, klasseledelse og relationsarbejde.

Problemformulering
Hvordan gør jeg som lærer relationsarbejde og klasseledelse til en integreret del af mine
didaktiske undervisningsovervejelser, og dermed skabe et fagligt læringsmiljø i klasserummet?

Indhold

Indledning og problemfelt: 3
Problemformulering: 4
Præsentation af teori og metode: 4
Analyse og diskussion: 4
Konklusion: 7
Litteraturliste: 8
Bilag: 9

Uddrag

Indledning og problemfelt:
Dette eksamensprojekt er skrevet i forbindelse med mit praktikophold på X skolen
(Vallensbæk), i 1.A, 1.B og 1.D. Her underviste jeg hovedsageligt i mit 3. undervisningsfag, kristendomskundskab i 1.D. Igennem mit praktikforløb, har jeg erfaret at man som lærer, ikke nødvendigvis kan nøjes med en god didaktisk forberedelse for at få en god undervisningstime, med et fagligt og sundt læringsmiljø i klasseværelset. Her har jeg oplevet at kombinationen mellem de tre kompetenceområder: Didaktik, klasseledelse og relationsarbejde, er altafgørende for at kunne skabe et sundt og fagligt læringsmiljø i klasseværelset. Igennem praktikforløbet har jeg oplevet at balancen mellem de 3 kompetenceområder, har stor betydning for den enkelte elevs sociale og faglige udvikling.

Artiklen ”Opskrift på en dygtig lærer – godt forhold til eleverne – god til at undervise – god til at styre klassen”, som blev bragt frem på www.folkeskolen.dk tilbage i 2009, viser også hvor stor betydning disse tre kompetenceområder, har for elevens udvikling. Selve artiklen tager udgangspunkt i en undersøgelse, som er lavet af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, som samler 55 forskningsrapporter, som alle har det tilfælles at de undersøger, sammenhængen mellem lærerens rolle, og elevernes produktive udbytte af undervisningen. Meningen med at samle disse forskningsrapporter, spejler sig i at mange studier der omhandler læring i skolen, viser at læreren er den enkeltfaktor som har størst betydning for den enkelte elevs læring. Forskerne bag undersøgelsen, kom frem til at der er tre helt essentielle kompetencer hos den enkelte lærer, som har afgørende betydning for den enkelte elevs læring: den didaktiske kompetence, klasseledelseskompetencen, og relationskompetencen. (www.folkeskolen.dk).

Problemformuleringen jeg vælger at undersøge nærmere, spejler sig b.la. også i undersøgelsen fra Dansk Clearinghouse. Her har udfordringen igennem praktikforløbet, været at nå ud til eleverne med det faglige stof jeg har forberedt. Det bunder sig i at klasseledelsen har været begrænset, i samspil med at lærer-elev relationen har været ustabil. Derfor vil jeg i følgende opgave undersøge, hvordan jeg som lærer kan få skabt et sundt og fagligt læringsmiljø i klasserummet, hvor eleverne får et produktivt udbytte af undervisningen, med henblik på at implementere de tre kompetenceområder i undervisningen... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave om didaktik, klasseledelse og relationsarbejde

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.