Praktikopgave om dialogisk klasseledelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Praktik (Dansk 1. – 6. klassetrin)
  • Godkendt
  • 10
  • 2327
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2019
  • 18-03-2021

Praktikopgave niveau 1: Praktikopgave om dialogisk klasseledelse

Praktikopgave, praktikmodul 1, dansk.

Problemformulering
Hvordan kan man skabe et flerstemmigt klasserum med gode deltagelsesmuligheder for eleverne i dansk i 1. klasse?

Underviserens kommentar

God og velskrevet opgave, flot anvendelse af teori, god rød tråd.

Indhold

1.0 Indledning s. 2
2.0 Metodeafsnit s. 2
3.0 Teori s. 3
3.1 Autentiske spørgsmål s. 3
3.2 Optag s. 4
3.3 Høj værdsætning s. 4
4.0 Analyse s. 4
5.0 Konklusion s. 6
6.0 Praksisudvikling s. 6
7.0 Litteraturliste s. 8
Bilag 1 s. 9

Uddrag

1.0 Indledning
Jeg har i en periode på 4 uger været i praktik på X skolen i Frederikssund. Jeg blev tilknyttet to 1. klasser, som jeg skulle undervise i dansk. Det var nogle små klasser med knap 15 elever i hver klasse. I begge klasser var der desuden 2 elever med diagnosen ADHD, som der skulle tages hensyn til. I praktikken følte jeg mig særligt udfordret i min rolle som klasseleder. Udfordringen bestod i at møde, inkludere og motivere alle elever. Begge klasser var som udgangspunkt velfungerende både socialt og fagligt. Dog oplevede jeg en betydelig forskel i elevernes motivation for at deltage i under-visningen. Jeg blev derfor interesseret i at undersøge, hvorledes man gennem brug af autentiske spørgsmål, optag og høj værdsætning kan motivere eleverne til at deltage i undervisning.

Problemstillingen retter sig mod kompetenceområderne klasseledelse og relationsarbejde, som om-handler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø samt kommunikation, elevtrivsel, motivation, læring og elevrelationer. Hertil knytter sig følgende kompetencemål:... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave om dialogisk klasseledelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.