Praktikopgave om dialog i undervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Praktik (Matematik 4. - 10. klassetrin)
  • Godkendt
  • 16
  • 4707
  • PDF
  • 2019
  • 09-05-2019

Praktikopgave niveau 2, Undervisningsplan: Praktikopgave om dialog i undervisningen

Praktikopgave niveau 2 efter praktik i 2. klasse og 7. klasse om dialog i undervisningen.

Problemformulering

Hvordan kan vi som lærer gennem klasseledelse skabe en positiv og dialogisk klassekultur?

Indhold

Indledning
Undersøgelsesspørgsmål/problemformulering
Præsentation af teori og metode
Metode
Teori
Klasseledelse ifølge Hattie og Løw
Klasseledelse i et alment didaktisk lys
Didaktisk klasseledelse med fokus på matematikundervisningen
Præsentation af empiri og undervisningsplan
Undervisningsplan
Observation
Analyse og indledende diskussion
Analyse af observation
Diskussion
Foreløbig konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Vi har i seks uger undervist på en skole i Roskilde. Her havde vi tre 7. klasser og én 2. klasse. Et af fagene vi underviste i, i 7. klasse var matematik. Dette er et fag vi alle tre har, og derfor er vores opgave skrevet ud fra, hvad der er observeret i matematiktimerne.
Vi mener, at der skal mere fokus på dialog i klasserummene. Derfor har vores udgangspunkt været, at alle elever skulle have mulighed for at sige noget, når vi underviste eller gennemgik noget i plenum.
Vi finder det derfor interessant at undersøge ift. vores praktik, hvordan vi som lærere, gennem klasseledelse, kan være med til at skabe en positiv og dialogisk klassekultur.
Vores opgave er opbygget således, at den starter med en problemformulering, hvor der efterfølgende vil være en præsentation af vores teori samt metode. Efter dette afsnit bliver vores observation samt undervisningsplan præsenteret, og senere kommer analysen samt diskussion og konklusion.

Metode
I praktikken har vi både observeret induktivt og deduktivt. Vi startede med, at observere induktivt, hvilket vil sige, at vi observerede uden nogen teoretisk baggrund for observationen. På den måde observerer man mere objektivt, og lægger mærke til forskellige områder i undervisningen - blikket er altså ikke låst indenfor et specifikt emne eller et bestemt fokus.
Efter vores første observationer så vi på, hvad vi hver i sær havde noteret ned. Derefter lavede vi et observationsskema i forhold til, hvad vi havde set i tidligere observationer, og hvad der ville være interessant at undersøge. De efterfølgende observationer var deduktive, da vi havde fundet frem til det, vi gerne ville observere på.
(Aagerup og Willaa, 2016)... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave om dialog i undervisningen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.