Praktikopgave om Cooperative Learning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 12
  • 23
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2017
  • 23-05-2018

Praktikopgave om Cooperative Learning

Kompetencemålsprøve - Praktikniveau 1.

Opgaven er baseret på seks ugers praktikforløb i to 9. klasser, hvor vi arbejdede med Cooperative Learning.

Problemformulering
”Hvordan kan Cooperative Learning teams fremme aktiv deltagelse og bidrage til, at alle elever får et fagligt og socialt udbytte af undervisningen uanset deres forudsætninger herfor?”

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Metodiske overvejelser 3
Cooperative Learning teori 4
Cooperative Learning i praksis 4
Konklusion 6
Praksisudvikling 7
Litteraturliste 8
Bilag 1 9

Uddrag

Indledning
Denne opgave tager udgangspunkt i mit seks ugers praktikforløb på X Byskole. Heraf foregik to uger i november 2016 og fire uger i februar-marts 2017. Min praktikgruppe og jeg varetog her al undervisning i dansk og historie i både 9.P og 9.Q samt i samfundsfag i 9.Q. I første praktikperiode var vores fokus blot på at få prøvet os selv af i lærerrollen. Opgavens primære fokus er derfor på praktikkens sidste del, hvor vi i højere grad gjorde os didaktiske overvejelser ifm. undervisningstilrettelæggelsen.

I de to uger i efteråret arbejdede eleverne i tilfældigt sammensatte eller selvvalgte grupper grundet vores begrænsede kendskab til dem. Ved selvvalgte grupper dannede der sig et mønster af, at eleverne gruppe-rede sig efter fagligt niveau. Det medførte, at langt fra alle elever var aktivt deltagende og at mange fik et meget lille fagligt udbytte af undervisningen. På baggrund af denne observation blev jeg inspireret til at ar-bejde med Cooperative Learning teams. Da omdrejningspunktet for opgaven er Cooperative Learning (CL), bevæger jeg mig inden for kompetencemålsområdet didaktik. Opgaven tager udgangspunkt i 9.Q.

Metodiske overvejelser
Opgaven tager empirisk afsæt i observation, skriftlige opgaver i dansk samt et spørgeskema. De to førstnævnte gav mig kendskabet til eleverne fagligt og socialt. Senere observerede jeg for at få indblik i, hvordan CL teamene fungerede ifølge mig som underviser. Observation er en kvalitativ metode. Jeg observerede ustruktureret, da jeg ønskede at observere på så mange deltaljer som muligt og ikke ville begrænse mig af
et skema (Schjødt, U., 2016). Spørgeskemaet blev brugt til at få elevernes oplevelse af teamarbejdet. Det indeholdt en del om gruppearbejde generelt samt en om de nuværende teams og blev besvaret halvvejs i... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave om Cooperative Learning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.