Tilrettelæggelse af undervisning | Praktikopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 21
  • 5537
  • PDF
  • 2018
  • 23-05-2018

Praktikopgave niveau 1: Tilrettelæggelse af undervisning | Praktikopgave

Praktikopgave niveau 1 om tilrettelæggelse af undervisning i brøker i matematik.

Problemformulering
Hvad skal vi som lærere medtænke i tilrettelæggelsen af undervisningen, når målet er at udvikle brøkbegrebet.

Underviserens kommentar

Fin gennem gang teori, men en lidt svag analyse

Lærerstuderende.dk's kommentar

Se flere opgaver fra praktikopgave niveau 1 her

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Metode 4
Begrebsdefinition: Brøkbegrebet 5
Præsentation af teori 6
Zone for nærmeste udvikling 6
Den didaktiske kontrakt 7
Høje og lave kognitive krav 8
Lave kognitive krav 9
Høje kognitive krav 9
De 9 H'er 10
Præsentation af empiri 10
Eksempel 1 11
Eksempel 2 11
Analyse af empiri 12
Analyse af eksempel 1 12
Analyse af eksempel 2 14
Konklusion 17
Litteraturliste 18
Bøger 18
Tidsskrifter 18
Anden kilde 18
Bilag 19
Bilag 1 19
Tegneopgaven (Multi 5) 19
Bilag 2 20
Ti kendetegn på god undervisning 20
Bilag 3 21
Liste over påvirkningsfaktorer på præstationer 21

Uddrag

Indledning
I rollen som matematiklærer er der en forventning til at udvikle elevernes matematiske kompetencer. Man kan argumentere for, at matematikundervisningen har været mere eller mindre lærebogsstyret, hvor mange vil mene, at man i dag ikke længere kun underviser med en lærebog som omdrejnings-punkt. Herunder kan man sige, at undervisningen i dag er præget af mange flere aspekter, og er des-uden blevet langt mere innovativ. Endvidere kan man påpege, at en af grundstenene i folkeskolen i dag omhandler inklusion, hvor alle minoriteter skal inkluderes. Dette er en essentiel del af lærerens tilrettelæggelse, hvoraf læreren i dag skal overveje flere aspekter i den daglige undervisning.

Under praktikperioden på X Skole, har vi haft klasseledelse, didaktik og relationsarbejde som særlige fokuspunkter. Vi har allerede som observante haft øje for vigtigheden af tilrettelæggelsen af matematiklektionerne, da dette er en vigtig faktor for elevernes matematiske udvikling. Vi har lø-bende i praktikperioden skærpet vores fokus på klasseledelse, herunder tilrettelæggelsen af lektio-nerne, da vi erfarede, at en tydelig struktur ofte banede vejen for en matematisk udvikling hos ele-verne. Herudover har vi, ved hjælp af en formativ evaluering kunne justere vores tilrettelæggelse. Vi har i fællesskab med eleverne evalueret undervisningssituationer, som både har været positive og negative.

Efter vi havde dannet os ovenstående observationer og erfaringer, har vi haft en fælles nysgerrighed og undren over, hvordan man som lærer tilrettelægger undervisningen og opnår den bedst mulige struktur, på baggrund af dette er vi nået frem til følgende problemformulering.

Metode
Vi har for at belyse ovenstående problemformulering taget udgangspunkt i egne observationer samt udvalgt en række teorier og tekster. Vores empiriske materiale består af to forskellige undervisnings-situationer, hvor vi som undervisere har haft fokus på tilrettelæggelsen og elevernes udvikling af brøkbegrebet.

Vores empiriske materiale er lavet på observationer fra gruppen, og feedback fra vores vejleder. Vores to empiriske eksempler har afsæt i 5.a på X Skole, som er den ene ud af to klasser vi har undervist i, i vores praktikperiode. I empiriafsnittet er det første eksempel taget ud fra den første del af forløbet med brøker, hvor det andet empiriafsnit er taget ud fra den sidste del. Begge lektioner... Køb adgang for at læse mere

Tilrettelæggelse af undervisning | Praktikopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.