Praktikopgave: Motivation

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Psykologi
  • Ingen givet
  • 5
  • 1979
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2007
  • 24-11-2008

Eksamensopgave: Praktikopgave: Motivation

Problemformulering
• Hvad er lærerens opgave i forhold til at motivere eleven?
• Hvordan bliver eleven motiveret?

Indhold

Indledning.
Problemformulering.
Metodeafsnit.
Teori.
Case.
Analyse.
Konklusion.
Litteraturliste.

Uddrag

Indledning.
§1. Stk. 3. ”Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati”.

Skolens opgave er at støtte eleverne til både at uddanne sig og danne sig. For at opnå disse to grundfaktorer skal eleven først have motivationen til at ville. Men mange elever mangler denne egenskab, som forårsager en mindre udbytte af undervisningen for disse elever. PISA undersøgelsen 2003 viser nogle problematiske sider af vores elever i folkeskolen. Bl.a. svarer 43 % af eleverne der deltog i undersøgelsen, at de oplever støj og uro i timerne og 33 % oplyser, at eleverne ikke hører efter.
EVA rapporten fra 2004 , som omhandler idræt i folkeskolen viser, at en del lærere på de ældste klassetrin arbejder imidlertid ikke konsekvent efter Klare Mål. Der er flere forklaringer på dette, bl.a. at undervisningen på de ældste klassetrin bliver ofte forstyrret af konfliktløsning og umotiverede elever. Derfor nedprioriterer lærerne de faglige mål og sætter rekreation, sved på panden og fysisk aktivitet i højsædet.

Metodeafsnit.
Jeg har valgt at opdele min opgave således, at jeg i første afsnit har teori, derefter giver en beskrivelse af en episode (case) fra praktikken og dernæst analysere dette.
Under teori afsnittet vil jeg give en definition på motivation, kort gøre rede for de fire tilnærmelser til motivation og belyse lærerens opgave i henhold til hvordan man får eleverne motiveret. Til besvarelse af dette, vil jeg benytte mig af bogen Pædagogisk psykologi, skrevet af Anita Woolfolk. I det sidste afsnit af opgaven, vil jeg beskrive en episode fra praktikken og analyser dette. Herunder vil jeg inddrage Bundaras teori omkring mestringsforventning... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave: Motivation

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.