Praktikopgave om uro i undervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 15
  • 4824
  • PDF
  • Læreruddannelsen Campus Carlsberg
  • 2018
  • 02-05-2019

Praktikopgave om uro i undervisningen

Problemformulering
• Hvilke metoder kan man som lærerstuderende gøre brug af når man bliver udfordret på sin rolle som klasseleder?

• Hvordan kan man som lærerstuderende forsikre sig, at det didaktiske design rammer elevernes forudsætninger og potentialer, og dermed optimerer elevernes læringsudbytte?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Metodeafsnit 2
Teori 3
Undervisningsdifferentiering 3
Klasseledelse 3
Rammebetingelser 3
Analyse 3
Aktion 1 3
Aktion 2 6
Aktion 3 8
Analyse af første undervisningstime 10
Sammenfatning/refleksion 12
Litteraturliste 14

Uddrag

Indledning
I rollen som praktikstuderende i 2.B på X Skole har vi observeret, at det kan være svært at skabe ro, tillid og trivsel i undervisningssituationen. På baggrund af øget uro i folkeskolen nutildags, så har Undervisningsministeriet inkluderet følgende i folkeskolereformen:
“Styrket klasseledelse og mindsket uro i folkeskolen: Der iværksættes en national indsats, der skal være med til at skabe et godt undervisningsmiljø og mindske den uro, der forstyrrer i folkeskolen, fordi et godt undervisningsmiljø er afgørende for elevernes læring og trivsel”. (s8, 140611 miniguide reform.pdf)
I vores praktikperiode har vi undret os over, hvad god undervisning er? Derudover er det blevet tydeligt for os, at man som klasseleder bruger meget tid på at skabe arbejdsro i klassen, og det resulterer i, at den reelle undervisningstid bliver formindsket. Vi undrer os over, hvordan man som lærerstuderende lærer at mestre evnen til at etablere et godt undervisningsmiljø, som indeholder gode relationer, velovervejet designdidaktik, som tager hensyn til elevernes potentialer og forudsætninger, og hvilke metoder vi kan bringe os med i klasseværelset.

Metodeafsnit
For at anskueliggøre vores problemformulering vil vi tage udgangspunkt i forskellige læringssituationer, som vi har observeret i vores praktikforløb. Vi vil i vores opgave redegøre for aktionslæring ved at bruge vores problemformulering, vores analyser af optagelser og vores handleforslag. I forhold til vores analyser af aktioner, vil vi gøre brug af empiri af litteratur, såsom bøger og artikler og videoklip. Vi vil efterfølgende med hjælp af teoretiker som Hilbert Meyer, Knud Illeris, Thomas Nordahl og Ole Løw redegøre for vores undervisningsforløb og give handleforslag.

---

Analyse af første undervisningstime
I vores praktik har vi oplevet, at der bruges meget tid af læreren til at tilrettevise eleverne og skabe arbejdsro i klasseværelset. Der er mange urolige elever, der forstyrrer læringsmiljøet, og som har svært at passe ind i forskellige læringssituationer. Det fremgår af vores observationer, at en nøje tilrettelagt undervisning med indholdsmæssig klarhed til eleverne, fremmer trivslen og arbejdsmiljøet. Når vores første undervisningstime (aktion) i praktikforløbet analyseres gennem den tyske didaktiker Hilbert Meyers 10 bud om hvad kendetegn på god undervisning er, fremgår det at der er store mangler i udførelsen af vores undervisning. Vi vil med hjælp af Meyers teori af 10-punktskataloget, undersøge vores første undervisningstime. Vi vælger at fokusere på punkt 1 og 4. Det første punkt vi vil undersøge i Meyers 10-punkstkatalog er 1. Klar strukturering af undervisningen. Timens start og afslutning skal være tydelig for eleverne, og der må ikke råde tvivl... Køb adgang for at læse mere

Praktikopgave om uro i undervisningen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.